SEMINĀRI UN DEGUSTĀCIJAS SKOLĀS 2011.
1. Mālpils profesionālā vidusskola
2. Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma vidusskola

3. Skrundas arodvidusskola

4. Krimuldas vidusskola
5. Liepājas Valsts tehnikums
6. Cīravas ārodvidusskola
7. Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola
8. Bulduru dārzkopības vidusskola
9. RIMAN
10. Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
11. Smiltenes tenikums
12. Smiltenes centra vidusskola
13. Daugavpils 12.vidusskola
14. Daugavpils Valsts ģimnāzija
15.Tukuma 2.vidusskola
16.Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola
17. Tukuma Raiņa ģimnāzija.