Publikācija žurnālā "Saimnieks"

...............................................................................................................................................................................................................................................................