Sakarā ar valstī esošajiem ierobežojumiem Covid-19 dēļ, nav iespējams precīzi prognozēt darbu 2021. gadam. Ceram, ka vasarā, tāpat kā pērn, situācija tomēr uzlabosies un varēsim strādāt – organizēt pasākumus.

* Semināru cikls (3 semināri) „Veselība, labs izskats, harmonija – ar Latvijas produktiem” pavāriem, viesu māju saimniecēm, konditoriem,  profesionālo mācību iestāžu ēdināšanas  pakalpojumu nodaļas skolotājām.
* Semināru cikls (6 semināri)  „Meistara diena” topošajiem pavāriem un konditoriem profesionālās izglītības  tehnikumos un vidusskolās, iesaistot 10  (desmit) mācību iestāžu  audzēkņus.
* Eiropas Savienības Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautā produkta – Jāņu siers reklamēšanas pasākumi:
- konkurss profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem  „Jāņu vainagā - mans Jāņu siers”,
- konkurss ēdienu gatavošanā no ES reģistros iekļautajiem produktiem,
- bukleta sagatavošana un izdošana par ES reģistros iekļautajiem produktiem,
- dokumentālas filmas uzņemšana par ES reģistros iekļautajiem produktiem,
- sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Jāņu siera popularizēšana pasākumos „Novadu garša”,
- publicitātes par Jāņu sieru nodrošināšana laikrakstā „Latvijas Avīze”, žurnālā „Praktiskais Latvietis”, „Siera kluba” facebook profila lapā un mājas lapā.
* Svētku ”Latvijas novadu Siera diena” organizēšana.
* Īpašu garšu siera šķirņu testēšana un jaunu siera ēdienu recepšu veidošana, publicēšana.
* Dokumentālās filmas „Mūžīgais piens” prezentēšana un sieru degustāciju organizēšana.
* Jaunrades literāro darbu (dzeja, miniatūras) konkursa „Skaistākie vārdi par sieru!” noslēguma pasākuma organizēšana.
* Mācību un pieredzes brauciens „Latvijas produktu garša”.
* Sadarbībā ar „Vidzemes TV” dokumentālu filmu „ĒdienKarte” filmēšana, iesaistot „Siera kluba” biedrus, lai popularizētu piena produktus, galvenokārt sieru un biezpienu.
* Sadarbība ar medijiem (laikrakstiem, žurnāliem, TV, Latvijas Radio).
* Sadarbība ar biedrību “Latgales Kulinārā mantojuma centrs”:
- Kulinārā mantojuma recepšu apzināšana un vākšana visos reģionos, iesaistot profesionālā tīkla skolu un tehnikumu audzēkņus,
- Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla ideju popularizēšana, iesaistot tīklā jaunus biedrus.
* Biedrības „Siera klubs” mājas lapas www.sieraklubs.lv uzturēšana un regulāra, papildināšana.
* Biedrības „Siera klubs” FACEBOOK  profila lapas uzturēšana un regulāra papildināšana.