* Semināru cikls (5 semināri)  „Meistara diena” topošajiem pavāriem un konditoriem profesionālās izglītības  tehnikumos, piesaistot vēl 5  (piecu) mācību iestāžu  audzēkņus.
* Svētku ”Latvijas novadu Siera diena” organizēšana Jelgavā.
* AS „Smiltenes piens” un AS „Jaunpils pienotava” īpašu garšu siera šķirņu testēšana un jaunu siera ēdienu recepšu veidošana sadarbībā ar šefpavāriem Tomasu Godiņu un Kasparu Jansonu.
* Dokumentālās filmas „Mūžīgais piens” prezentēšana un sieru degustāciju organizēšana.
* Trīs dienu mācību un pieredzes brauciens „Sēlijas produktu garša”.
* Piedalīties biedrības „Latvijas Kulinārā mantojuma centrs” pasākumos, organizēt sieru degustācijas:
- divu dienu apmācību programma „Tradicionālā kulinārā mantojuma un amatniecības prasmju pielāgošana mūsdienās”, apmeklējot arī kulinārā mantojuma tīkla ēdināšanas uzņēmumus Latgalē,
- Rēzeknē GORS  konference „Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu projekta BELLA CULTURA sasniegtie rezultāti”.
* Sadarbība ar biedrībām „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”, ‘Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija” semināru organizēšanā, lai paplašinātu zināšanas par Nacionālo un Eiropas zīmolu Latvijas produktiem un popularizētu to izmantošanu.
* Biedrības „Siera klubs” mājas lapas www.sieraklubs.lv uzturēšana un regulāra, papildināšana.
* Biedrības „Siera klubs” FACEBOOK  profila lapas uzturēšana un regulāra papildināšana.                                  

 

 

ES Aizsargāto produktu reģistros iekļauto
Latvijas īpašo produktu popularizēšanas pasākumi

* Pieci profesionālās meistarības konkursi ar 8 (astoņu) komandu dalību. Ēdienos – ES Aizsargātie Latvijas īpašie produkti”- Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā,  Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Ogres tehnikumā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un Preiļu struktūrvienībā, Smiltenes tehnikumā.
* Bukleta „Eiropas Aizsargātie Latvijas īpašie produkti” sagatavošana un izdošana.
* ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautā Jāņu siera popularizēšana:
- Jāņu siera Karaļa kroņa maiņa (AS „Jaunpils pienotava” nodeva AS „Lazdonas piensaimnieks”),
- Jāņu siers ēdienos – jaunu recepšu izstrāde un publicēšana,
- aptauja tirdzniecības vietās par gardāko Jāņu sieru.
* ES Aizsargāto Latvijas īpašo produktu iekļaušana semināru „Meistara diena” meistarklasēs paraugēdienu gatavošanā, kā arī filmu noskatīšanās un lekcijas par šiem produktiem.

                                   

 

Dokumentālās mācību filmas

 Piecas filmas par profesionālās meistarības konkursiem „Ēdienos – ES Aizsargātie Latvijas īpašie produkti”, katra 20 – 30 min.:
- par konkursu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā,
- par konkursu Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā,
- par konkursu Ogres tehnikumā,
- par konkursu Smiltenes tehnikumā,
- par konkursu Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un tā Preiļu struktūrvienībā.
* „Latvijas novadu Siera diena 2021”.

                                    Publikācijas presē

Laikrakstā „Latvijas Avīze”
            - Mācīt latviskās vērtības
- Uz Jāņiem mazāk Jāņu siera?
- Latvijas sieru balle
Žurnālā „Praktiskais Latvietis”:
- Sviests desmitu garšu pārvērtībās,
- Marinēts siers,
- Uzkodās, pamatēdienā un desertos,
- Siers ar Latvijas vārdu,
- Siers – bauda garšas kārpiņām,
- Putojošs un ieskābens – kefīrs,
- Siera plate – radoša fantāzija,
- Intervija ar šefpavāru Tomasu Godiņu par zivju ikriem un sieru,
- Intervija ar šefpavāri Astrīdu Čeppi par piena produktiem.

Žurnālā „Saimnieks”:
- Ražojam un ēdam vairāk siera un biezpiena,
- Sieri varavīksnes krāsainībā (SIA „Malevss”),
- Vismaz simts garšu sieri (Siera svētki),
- Latvijas sieru karalis – Jāņu siers.

Žurnāls „Agro Tops”
- Piena ražotāji gatavi jaunas rūpnīcas izaicinājumiem (par AS „Jaunpils pienotava”,
- Bez banku kredīta un ar peļņu (par PKS „Straupe”)
- Intervija ar AS „Smiltenes piens” valdes priekšsēdētāju Ilzi Bogdanovu
- Intervija ar AS „Jaunpils pienotava” valdes locekli Jāni Bērtulsonu

Publikācijas reģionālajos laikrakstos „Ziemeļlatvija”, „Stars”, „Kurzemnieks”, „Talsu Vēstis”.