NOLIKUMS

Organizē: biedrība „Siera klubs”
Atbalsta: Zemkopības ministrija, biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”, Latvijas Maiznieku biedrība, AS „Jaunpils pienotava”, AS „Rankas piens”, PKS „Straupe”, AS „Lazdonas piensaimnieks”, PLPKS „Dundaga”, SIA „ELPA”, ZS „Kotiņi”, AS „Latvijas Mediji” („Latvijas Avīze”, žurnāls „Praktiskais Latvietis”), reģionālās TV, reģionālā prese, žurnāls „Saimnieks”.

1.Konkursa mērķis:
1.1. popularizēt ES Aizsargāto produktu reģistros iekļautos Latvijā ražotos produktus, tos izmantojot ēdienu gatavošanā;
1.2. profesionālā tīkla mācību iestāžu ēdināšanas pakalpojumu nodaļu izglītojamajiem pārbaudīt teorētiskās zināšanas, kā arī prasmes un iemaņas ēdienu gatavošanā ar Latvijas īpašajiem produktiem;
1.3. izstrādāt jaunas receptes, izmantojot ES Aizsargāto produktu reģistros iekļautos produktus (Jāņu siers, salināta rudzu maize, Rucavas baltais sviests, sklandrauši, Latvijas lielie pelēkie zirņi), kā arī citus Latvijā ražotos produktus;
1.4. veicināt sadarbību starp mācību iestādēm un ražotājiem – darba devējiem;
1.5. katras norises vietas konkursu filmēt, par katras norises vietas konkursu samontēt filmu līdz 20 (divdesmit) minūšu garumā, kas konkursa dalībniekiem un pārējiem ēdināšanas nodaļas audzēkņiem būs mācību materiāls.

2.Konkursa dalībnieki:
2.1. konkursā aicinātas piedalīties profesionālo mācību iestāžu komandas, katras sastāvā ir 1 (viens) audzēknis un 1 (viens) pedagogs, no vienas mācību iestādes drīkst būt 2 (divas) komandas.

3.Konkursa norises kārtība un grafiks:
3.1. Konkurss notiek katrā mācību iestādē (Organizētājs un žūrija izbrauc uz konkursa norises vietām) ar Organizētāju un Dalībnieku saskaņotā datumā, bet ne vēlāk kā 2021. gada 10.jūnijā;
3.2. konkursa atklāšana, reģistrācija.
Speciālistu saruna par ES Aizsargāto produktu reģistra Latvijas katru produktu, kopā veidojot lekciju;
3.3. komanda dodas uz darba vietu un sāk strādāt, gatavot savus ēdienus, noformē;
3.4. ēdienu prezentācija žūrijai;
3.5. gatavo ēdienu fotografēšana;
3.6. visā procesā notiek filmēšana.

4. Pieteikums konkursam:
4.1. Pieteikums konkursam jāiesniedz biedrībai „Siera klubs”, atsūtot uz e-pastu: sieraklubs@inbox.lv , norādot konkursantu vārdus, uzvārdus (katra mācību iestāde vienojas ar „Siera klubu” par datumu);
4. 2. komanda 5 (piecas) dienas pirms konkursa   biedrībai „Siera klubs” uz e-pastu iesūta konkursā gatavojamo ēdienu receptūras.

5. Konkursa uzdevumi:
5.1. katrai komandai tiek nodrošināta darba vieta uzdevumu veikšanai un galda klāšanai;
5.2. katrai komandai 2 (divās) stundās jāsagatavo 4 (četri) ēdieni: uzkoda, salāti, pamatēdiens, deserts. Katrā ēdienā jāizmanto kāds (kādi) no ES Aizsargāto produktu reģistrā iekļautajiem Latvijas produktiem: Jāņu siers, salinata rudzu maize, Rucavas baltais sviests, sklandrauši, Latvijas lielie pelēkie  zirņi. No katra ēdiena jāgatavo 3 (trīs) porcijas: 1 (viena) porcija vērtēšanas komisijai, 2 (divas) porcijas degustācijai. Ņemot vērā sarežģīto situāciju, komandām atļauts ierasties uz konkursu ar ēdieniem, kuru gatavība sasniedz pusi no pilngatavības;
5.3. konkursa katrs dalībnieks (komanda) Organizatoram 4 (četras) dienas pirms konkursa uz e-pastu sieraklubs@inbox.lv atsūta pieteikumu, norādot nepieciešamo ES Aizsargātajos reģistros iekļauto Latvijas produktus un to daudzumu.
5.4. konkursa Organizētājs Dalībniekiem 2 (divas) dienas pirms konkursa nodrošina ES Aizsargāto produktu reģistra Latvijas produktus: Jāņu sieru, salinātu rudzu  maizi, sklandraušus, Rucavas balto sviestu, Latvijas lielos pelēkos zirņus Pārējos nepieciešamos produktus EUR 20.00 (divdesmit eiro) vērtībā nopērk Dalībnieks, konkursa dienā Organizētājam iesniedzot čeku vai čekus ar Organizētāja rekvizītiem un veikala zīmogu.
Piezīme. Sklandraušus nevajadzēs cept, tos saņemsiet gatavus, bet izdomāsiet noformējumu un pasniegšanu;
5.5. katra komanda savus ēdienus noformē pēc saviem ieskatiem;
5.6. komanda prezentē sagatavotos 4 (četrus)  ēdienus vērtēšanas komisijai, prezentācijas ilgums līdz 10 - 15 minūtes;
5.7. pēc konkursa dalībnieki sakārto savas darba vietas.

6. Konkursa vērtēšanas kritēriji:
            6.1. ēdienus vērtē žūrijas komisija.

N.p.k.

Kritēriji

Punkti

1.

Darba vietas organizācija.

0 – 10

2.

Ēdienu oriģinalitāte, radošums, produktu saderība.

0 – 20

3.

Ēdienu noformējums (vizuālā pievilcība)

0 – 20

4.

Ēdienu garša

0 – 25

5.

Ēdienu receptūras (4 gab.)

0 – 30

6.

Prezentācija

0 –10

7.

ES Aizsargāto produktu reģistra Latvijas produktu izmantojamības prasmes

 

0 –20

8.

Higiēna un sanitārija

0 – 10

9.

Laika normas ievērošana

0 – 10

 

KOPĀ

0 – 150

 
6.2. Konkursa ēdienus vērtēs profesionāla vēlēšanas komisija (šefpavāri, produktu ražošanas uzņēmumu vadītāji) gan tieši konkursā, gan attālināti.

7. Apbalvošana notiks pēc konkursu noslēguma visās norises vietās:

            7.1. visi konkursa dalībnieki saņem apliecinājumu par piedalīšanos konkursā un piemiņas balvas;
7.2. konkursa 1. – 3 vietu ieguvēji saņem pateicības par piedalīšanos konkursā un dāvanu kartes:
1.vieta – EUR 150.00
2.vieta – EUR 100.00
3.vieta – EUR 80.00

 

8. Papildus informācija:
9.1. papildus informāciju varat saņemt pie biedrības „Siera klubs” valdes priekšsēdētājas Vandas Davidanovas,  mob. 29487375.

Piezīme. Žūrijā darbosies ēdināšanas un vīnu kultūras eksperte, starptautisko konkursu žūrijas locekle Inese Vīcupa,  šefpavāri Tomass Godiņš un Kaspars Jansons, pārstāvji no ES Reģistros iekļauto Latvijas īpašo produktu ražotājiem, biedrības „Siera klubs” valdes locekļi (piena produktu ražotāji – pārtikas tehnologi) u.c.

 

 
................................................................................................................Nolikums Word..formātā ..................................................................................