Organizē: biedrība “Siera klubs”
profesionālās izglītības kompetences centrs “ Ogres tehnikums

KONKURSA NOLIKUMS


1. Vispārējais apraksts

  • 1.1 Biedrība “Siera klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums” (tehnikums) izsludina konkursu "Skaistākie vārdi par sieru ", lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena produktu ražotājiem, saimniecībām, ēdieniem un kulināro mantojumu.
  • 1.2 Konkursa ietvaros ikviens Latvijas skolēns un skolas vecuma jaunietis (līdz 20 gadiem) ir aicināts piedalīties literāro darbu konkursā: dzeja, tēlojums, vēstule, miniatūra – atspoguļojot konkursa tēmu "Skaistākie vārdi par sieru".

2. Konkursa mērķis un darbu iesniegšanas kārtība.

  • 2.1 Iesaistīt jauno paaudzi konkursā, kas veltīts Latvijai, apzinot un iepazīstot gan piena produktu lielos ražotājus, siera šķirņu dažādību, mājražotājus, goda saimnieces, gan radīšanas un baudīšanas tradīcijas.
  • 2.2 Labākie konkursa darbi tiks iekļauti grāmatā („Siera klubs” ir izdevis vairākas grāmatas par sieru un piena produkciju, plašāk www.sieraklubs.lv ).
  • 2.3 Konkursa literāros darbus iesūtīt elektroniski, uz e-pastu sieraklubs@inbox.lv līdz 2020.gada 30.maijam. Teksta noformējuma prasības: Word formātā, burtveidols Times New Roman, burtu izmērs 12, atstarpe starp rindām 1,5.
  • 2.4 Konkursa darbu noformēt atbilstoši prasībām nolikumam pievietotajā veidlapā (pielikums nr.1). Faila nosaukumā norādīt autora vārdu, konkursa literatūras žanru, darba nosaukumu, piemēram: Janis_dzeja_skaistakie_vardi_par_sieru.
  • 2.5 Viens autors drīkst iesūtīt konkursam ne vairāk kā trīs darbus.
  • 2.6 Darbi, kas tiks iesniegti pēc 2020.gada 30.maija netiks virzīti tālākai vērtēšanai.
  • 2.7Konkursa darbus var arī papildināt ar vizualizācijām (zīmējumi, fotogrāfijas, kolāžas, u.c.).

3.Konkursa darbu vērtēšana

  • 3.1 Konkursa darbus vērtēs žūrija, kuras sastāvā darbosies profesionāls literāts, nozares uzņēmējs un biedrības “Siera klubs” pārstāvis.
  • 3.2 Žūrija izvēlēsies labākos darbus, kas tiks iekļauti grāmatā.
  • 3.3 Konkursa organizētāji nodrošina darbu autoru anonimitāti konkursa darbu izvērtēšanas procesā.
  • 3.4 Konkursa darbu vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt arī veicināšanas balvas.
  • 3.5 Vērtēšanas kritēriji:
   • radoša pieeja tēmas interpretācijā;
   • darba tehniskā un profesionālā kvalitāte;
   • darba vēstījuma emocionālais spēks;
   • darba atbilstība konkursa mērķim.

4.Konkursa norises laiks, noslēgums un dalībnieku apbalvošana

  • 4.1 Konkurss notiek no 2020.gada 17.februāra un līdz 2020.gada 30.maijam.
  • 4.2 Laureātu paziņošana notiks 2020.gada septembrī.
  • 4.3 Konkursa ietvaros tiks veidoti pasākumi ar literāro darbu lasījumiem
  • 4.4 Ar darba autoriem konkursa organizētāji sazināsies personīgi, lai paziņotu konkursa rezultātus, konkursa rezultāti tiks publicēti arī biedrības “Siera klubs” facebook profila lapā, mājas lapā www.sieraklubs.lv un Ogres tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv.
  • 4.5 Svinīgā pasākumā labāko 3 (trīs) darbu autori saņems balvu  (žūrija ir tiesīga mainīt balvu lielumu):

   I vieta EUR 150,
   II vieta EUR 120,
   III vieta EUR 100.

  • 4.6 Labāko 30 (trīsdesmit) darbu autori tiks iekļauti konkursa publicitātes pasākumos (piemēram, grāmata, kalendārs) saņems Diplomus un balvas no konkursa organizētājiem.

5. Papildus informācija

Informāciju varat saņemt pie biedrības „Siera klubs” valdes priekšsēdētājas Vandas Davidanovas, tālruņa numurs +371 29487375, sieraklubs@inbox.lv vai Ogres tehnikuma direktores vietnieces kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandas Auziņas, tālruņa numurs +371 26491379, armanda.auzina@ovt.lv.

Apstiprināts:

Biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja                                           Vanda Davidanova

Ogres tehnikuma direktore                                                                                    Ilze Brante

 

Piezīme. Aicinām piedalīties VISUS, kam patīk radoši izteikt domas skaistos un patiesos vārdos.

 

_______________________________________________________.ANKETA.