Radošo darbu konkurss “GOVJU PARĀDE”
Attēlu rezultāti vaicājumam “Zemkopības ministrija”Attēlu rezultāti vaicājumam “SIA'Jēkabpils piena kombināts'”Attēlu rezultāti vaicājumam “AS 'Jaunpils pienotava' logo”

 

Radošo darbu konkursa
 
“GOVJU PARĀDE”
NOLIKUMS

Māte, māte, sieru, pienu,
Lai aug govis raibaļiņas;
Kad nedosi sieru, pienu,
Tad augs tādas dūmaļiņas.

1.Vispārējais apraksts

  • Biedrība “Siera klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums” (tehnikums) izsludina radošo darbu konkursu “Govju parāde”, lai veicinātu jauniešu mākslinieciskās izpausmes, vienlaikus rosinātu viņu interesi un izpēti par govs nozīmīgumu kā vienu no Latvijas piensaimniecības simboliem gan folklorā, gan dzīvē.
  • Konkursu atbalsta Zemkopības ministrija iekļaujot labākos konkursa darbus Latvijas simtgades pasākumā “Lauki ienāk pilsētā” 2018.gada 8.septembrī, Rīgā, Krastmalā.
  • Konkursa ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes, dizaina un mākslas vidusskolu audzēkņi ir aicināti piedalīties radošo darbu konkursā, veidojot telpisku darbu par doto tēmu brīvi izvēlētā tehnikā, veicinot jaunradi, caur izpēti pastiprinot piederības sajūta un lepnumu par savu valsti.

2.Konkursa mērķis un uzdevums

  • Iesaistīt profesionālās vidējās izglītības iestāžu, dizaina un mākslas vidusskolu, mākslas skolu audzēkņu un pedagogu jaunradi un radošo darbību Latvijas tautsaimniecības lomas nozīmes popularizēšanai ar veltījumu Latvijas simtgadei un pasākumiem „Latvijas novadu Siera diena” un “Lauki ienāk pilsētā”.
  • Konkursa labākie darbi tiks atklāti un izstādīti Ogres tehnikumā, otrs etaps – biedrības „Siera klubs” gada lielākajā pasākumā “Latvijas novadu Siera diena” 4.augustā Rēzeknē un trešais etaps - 8.septembrī Latvijas simtgades pasākumā "Lauki ienāk pilsētā" Rīgā, krastmalā.
  • Konkursā jaunieši un pedagogi tiek aicināti veidot māksliniecisku, telpisku darbu par doto tēmu “Govju parāde”, spējot prezentēt unikalitāti un radošumu:
   • brīvi izvēloties materiālus, kas ir izturīgi un droši gan pārvadāšanai, gan eksponēšanai;
   • brīvi izvēloties darba izmēru, bet ne mazāku par 50 cm augstumā;
   • brīvi izvēloties darba tehniku, veidojot telpisko objektu piemērotu izstādīšanai gan ārā pilsētvidē, gan telpā.

3.Konkursa dalībnieki

  •   Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas, kā arī pašvaldību padotībā esošo profesionālo vidējo izglītības iestāžu, dizaina un mākslas vidusskolu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam;
  • mākslas skolu audzēkņi;
  • citi interesenti.
  • Darbu var veidot individuāls autors vai autoru grupa.

4.Konkursa norises laiks un kārtība

  • Konkurss notiek no 2018.gada 22.janvāra līdz 2018.gada 11.maijam.
  • Konkursa ietvaros tiks veidota izstāde Ogres tehnikumā.
  • Labākie konkursa darbi tiks iekļauti Latvijas simtgades pasākumos:

4.3.1. 2018.gada 4.augustā „Latvijas novadu Siera diena” Rēzeknē.
4.3.2. 2018.gada 8.septembrī „Lauki ienāk pilsētā” Rīgā, Krastmalā.

  • Labāko darbu autori saņems naudas balvu –

I vieta 500 Eiro,
II vieta 300 Eiro,
III vieta 200 Eiro.

5.Darbu iesniegšanas kārtība.

  • Konkursa darbi ar autora vizītkarti jāiesniedz līdz 2018.gada 11.maijam plkst.16.00, iesniedzot personīgi Profesionālās izglītības kompetences centrā “Ogres tehnikums” 203.kabinetā vai nosūtot uz adresi - Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001.
  • Kopā ar radošo darbu jāiesūta darba autora vizītkarte, norādot kontaktinformāciju par autoru - vārds, uzvārds, izglītības iestāde, apgūstamā profesija, kurss, e-pasts, telefona nr., atbilstoši pielikumam Nr.1.
  • Darbi, kas tiks iesniegti pēc 2018.gada 11.maija netiks virzīti tālākai vērtēšanai.

6.Konkursa darbu vērtēšana

  • Konkursa darbus vērtēs žūrija, kuras sastāvā darbosies tēlotājmākslas profesionāļi, nozares uzņēmēji, Zemkopības ministrijas un biedrības “Siera klubs” pārstāvji.
  • Žūrija konkursa darbus vērtēs no 2018.gada 14.maija līdz 2018.gada 18.maijam.
  • Žūrija izvēlēsies labākos darbus, kas tiks iekļauti izstādē Ogres tehnikumā, „Latvijas novadu Siera diena” un “Lauki ienāk pilsētā”.
  • Konkursa organizētāji nodrošina darbu autoru anonimitāti konkursa darbu izvērtēšanas procesā.
  • Konkursam iesniegtie darbi netiks izdalīti pēc izvēlētās darba tehnikas, visi darbi tiks vērtēti kopā.
  • Konkursa darbu vērtēšanas komisija ir tiesīga mainīt naudas balvas fondu, konkursa atbalstītāji ir tiesīgi piešķirt arī veicināšanas un simpātiju balvas.
  • Vērtēšanas kritēriji:
 • radoša pieeja tēmas interpretācijā;
 • darba tehniskā un profesionālā kvalitāte;
 • darba vēstījuma emocionālais spēks;
 • darba atbilstība konkursa mērķim.

 

7.Konkursa noslēgums un dalībnieku apbalvošana

  • Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2018.gada maijā ar izstādes atklāšanu Ogres tehnikumā.
  • Ar darba autoriem konkursa organizētāji sazināsies personīgi, lai paziņotu konkursa rezultātus, konkursa rezultāti tiks publicēti arī biedrības “Siera klubs” mājas lapā www.sieraklubs.lv un Ogres tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv.
  • Katrs konkursa dalībnieks saņems pateicības rakstu no konkursa organizētājiem.

8.Papildus informācija

  • Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām.
  • Rīkotāji labākos darbus var paturēt izstādes izveidošanai, izmantot darbus dažāda veida prezentācijas nepieciešamībām, atsaucoties uz darba autoru.
  • Rīkotājs kļūst īpašnieks darbiem, kas tika iesūtīti konkursā. Jūsu pieteikums nozīmē, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.
  • Rīkotāji patur tiesības publicēt un izstādīt darbus.
  • Rīkotāji negarantē darbu izsniegšanu pēc konkursa, un darbus pa pastu atpakaļ nesūta.

Papildus informāciju varat saņemt pie Ogres tehnikuma direktores vietnieces kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandas Auziņas 218.kabinets, tālruņa numurs +371 26491379, armanda.auzina@ovt.lv.

Apstiprināts:

Biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja                                              Vanda Davidanova

Ogres tehnikuma direktore                                                                                       Ilze Brante


Pielikums Nr.1.

 

 

Radošo darbu konkursa “GOVJU PARĀDE”

Darba autora vizītkarte


Autora vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Kurss

 

 

 

Darba nosaukums

Apgūstamā profesija

Kontaktinformācija: e-pasts, telefona nr.

 

 

 

Darba apraksts (līdz 100 vārdi)

 

 
Skatīt kā Microsoft Word dokumentu