Pirmo reizi Latvijā četru reģionu konkurss, kas veltīts Latvijas simtgadei,
„SIERA GARDUMA VĒSTĪJUMS NĀKAMAI PAAUDZEI”

 

 

NOLIKUMS    
                                      
Biedrības „Siera klubs” un „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” sadarbībā ar Skrundas novada domi, Cēsu pilsētas pašvaldību un pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”, Rēzeknes pilsētas pašvaldību un pašvaldības aģentūru „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Kultūra”, kā arī ar Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem organizē no Latvijā ražotiem sieriem un citiem produktiem
konkursu „SIERA GARDUMA VĒSTĪJUMS NĀKAMAI PAAUDZEI”.

1.Konkursa mērķis:
1.1. popularizēt Latvijā ražoto sieru saderību ar citiem produktiem un to izmantošanas un ēšanas tradīcijas;
1.2. izstrādāt jaunas vai uzlabot esošās siera gardumu receptes (tortes, ruletes, cepumi, sacepumi u.c.), kuru sastāvā izmantots Latvijā ražotais siers un citi saderīgi produkti;
1.3. garduma noformējumā (dekorējot virsmu, izvēloties izstrādājuma formu) ietvert latviskus krāsu elementus, jo mums šis ir valsts 100 gadu jubilejas gads;
1.3. garduma pasniegšanu svētku galdā veidot jaunā kvalitātē, kur savijas sendienas, mūsdienas un nākotne;
1.4. pilnveidot savu prasmi un zināšanas, popularizēt novadu godu saimnieču,  kulināru un mājsaimnieču pieredzi un tradīcijas
1.5. iesaistīt un sadarboties ar mācību iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem, latvisko tradīciju turpinātājiem nākotnē.
2. Konkursa dalībnieki:
2.1. piedalīties konkursā aicināta jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vēlas parādīt savu prasmi, gatavojot konkursa meistardarbu.
3. Konkursa norise:
3.1. konkurss norisinās četros posmos
3.1.1.Kurzemē: 2018. gada 12. maijā, Skrundā (pilsētas svētkos),
3.1.2. Vidzemē: 2018. gada 21. jūlijā, Cēsīs (pilsētas svētkos),
3.1.3. Latgalē: 2018. gada 4. augustā, Rēzeknē (pilsētas svētkos),
3.1.4. Zemgalē: 2018. gada 25. augustā Jelgavā (Piena, maizes un medus svētkos).

 

4.Pieteikums konkursam:
4.1. pieteikums konkursam jāraksta brīvā formā un jānosūta uz e-pastu: sieraklubs@inbox.lv
vismaz  7  dienas pirms konkursa katrā novadā.

5. Konkursa uzdevumi:
5.1. katrs konkursa dalībnieks ierodas uz konkursa norises vietu:
5.1.1 ar mājās gatavotu gardumu,, kura svars ir 4 (četri) kilogrami un sastāvā obligāti izmantots siers un dažādi citi produkti – pēc izvēles
5.1.2. ar izstrādātu, noformētu produkta receptūru 
5.2. 60 (sešdesmit) minūtes pirms konkursa sākuma dalībnieks iesniedz savu meistardarbu žūrijas
komisijas sekretariātā;
5.3. piereģistrējas žūrijas sekretariātā, norāda sava meistardarba nosaukumu  
5.4. konkursa laikā katrs dalībnieks prezentē savu sagatavoto (izcepto, vārīto u.c.) gardumu (prezentācijas kārtas numuru nosaka pēc katra dalībnieka piereģistrēšanās secības).
Pēc prezentācijas OBLIGĀTI žūrijai iesniedz receptūru – aprakstu.

6.Konkursa noteikumi:
6.1. meistardarba gatavošanā  obligāti jāizmanto Latvijā ražots siers, šķirne un daudzums pēc izvēles;
6.2. kā meistardarba papildinājumu drīkst izmantot  jebkuru citu Latvijā ražotu produktu;
6.3. meistardarbs drīkst būt ne tikai torte, bet arī jebkurš cits konditorejas izstrādājums, arī kulinārijas
izstrādājums;
7. Visām izmantotajām sastāvdaļām jābūt lietojamām uzturā. Ideālā variantā izmantot dabīgās garšvielas un krāsvielas.

8.Konkursa vērtēšanas kritēriji:
8.1. meistardarbu vērtē žūrijas komisija:


N.p.k.

Kritēriji

Punkti

1

Idejas oriģinalitāte

0 - 20

2

Noformējums/oriģinalitāte/kompozīcija

0 - 30

3

Garša

0 - 20

4

Receptūra

0 - 10

5

Prezentācija

0 - 20

 

KOPĀ

0 - 100

 

8.2. konkursa laikā meistardarbus vērtē arī skatītāji, piešķirot Simpātiju balvu.

9. Konkursa žūrijas komisija:
9.1. konkursam iesniegtos meistardarbus vērtē 5 žūrijas komisijas dalībnieki;
9.2. žūrijas komisijas vadītājs (-a) visos reģionos ir nemainīgs;
9.3. žūrijas komisijas sastāvs (4 cilvēki ) katrā reģionā tiks veidots atsevišķi katra reģiona ietvaros.

10. Apbalvošana:
10.1. konkursu 1.vietas ieguvējs saņem dāvanā 3 (trīs) dienu apmaksātu iepazīšanās braucienu uz Briseli un Eiropas Parlamentu, kā arī balvu EUR 50.00 (piecdesmit) vērtībā un diplomu;
10.2. konkursu 2.vietas ieguvējs saņem dāvanā 3 (trīs) dienu apmaksātu iepazīšanās braucienu uz Briseli un Eiropas Parlamentu, kā arī balvu EUR 40.00 (četrdesmit) vērtībā  un diplomu;
10.3. konkursu 3.vietas ieguvējs saņem dāvanā 3 (trīs) dienu apmaksātu iepazīšanās braucienu uz Briseli un Eiropas Parlamentu, kā arī balvu EUR 30.00 (trīsdesmit) vērtībā un diplomu;
10.4. konkursu „Skatītāju simpātija” saņem dāvanu karti 60.00 (sešdesmit eiro) vērtībā un diplomu;
10.5. pārējie konkursanti saņem balvas un pateicības par piedalīšanos konkursā;

11. Papildus informācija:
11.1.konkursa nolikums tiek publiskots biedrību „Siera klubs” un „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” mājaslapās www.sieraklubs.lv un  www.losp.lv, www.facebook.com/Sieraklubs/, reģionālajos laikrakstos.
11.2. Skrundas, Rēzeknes, Cēsu, Jelgavas kultūras iestāžu mājaslapās un pašvaldību laikrakstos.
11.3. papildus informācija: biedrība „Siera klubs”, mob.tālrunis 29487375

12. Konkursa ģenerālsponsors:
Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule.
13. Konkursu atbalsta:

* Skrundas novada dome,
* Cēsu pilsētas pašvaldība un pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”,
* Rēzeknes pilsētas pašvaldība un pašvaldības aģentūra  „Kultūras un tūrisma centrs”,
* Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”,
* AS „Smiltenes piens”,
* AS „Jaunpils pienotava”,
* AS „Talsu piensaimnieks”,
* AS „Limbažu siers”
* SIA „ELPA”,
* PKS „Straupe”,
* ZS „Vecsiljāņi”
* AS „Latvijas Maiznieks”
* AS „Rīgas Dzirnavnieks”,
* Latvijas Olu ražotāju asociācija
* SIA „Nordic Sugar” (zīmols „Dansukker”)

Informatīvi atbalsta:
laikraksti "Kurzemnieks", "Saldus Zeme", "Kurzemes Vārds", "Ventas Balss", "Talsu Vēstis", "Ziemeļlatvija", "Liesma", "Dzirkstele", "Alūksnes Ziņas", "Malienas Ziņas", "Stars", "Auseklis", "Druva", "Rēzeknes Vēstis", "Ezerzeme", "Zemgale", "Jelgavas Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Tukuma Neatkarīgās Ziņas", "Vidzemes TV", "Skrundas TV", Latgales Reģionālā TV, žurnāls ’’Praktiskais Latvietis’’.

Biedrības „Siera klubs” valdes priekšsēdētāja  Vanda Davidanova

Biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs