Auces bērniem - GOTIŅA

 

 

Ilva Liepniece, garšīgo  tortu cepēja un godu saimniece, strādā Auces bērnudārzā "Pīlādzītis" par pavāri .Viņa kopā ar biedrību „Siera klubs” septembrī piedalījās pasākumā "Lauki ienāk pilsētā", kurā bija arī"Latvijas Govju parādes" konkursa izstāde un noslēgums. Gotiņu ar kokteili Ilva lūdza atļaut aizvest uz Auci bērniem. Lūk, gotiņa ir atradusi brīnišķīgu mājvietu, un tai par godu 2. oktobrī tika rīkota Putras diena: Ilva vārīja gardu piena putru, visi ēda un gribēja papildporciju. Ilva stāstīja par piena nozīmi un aicināja bērnus to lietot, lai izaugtu lieli un stipri.Bet vispārsteidzošākais pasākumā bija gotiņas slaukšana: bērni  priecīgi sauca, ka gotiņa dod pieniņu, jo audzinātājai spainītī izdevās "ieslaukt" pieniņu. Paldies par piena popularizēšanu!