Latgales Kulinārā mantojuma centra biedru kopā sanākšana

Vēl ilgi sildīsimies atmiņās par braucienu uz Latgali, uz Andrupenes lauku sētu, kur notika biedrības „Latgales Kulinārā mantojuma centrs” biedru kopā sanākšana, lai atskatītos uz 2016. gadā paveikto un lemtu par 2017. gada iecerēm un plāniem.
Biedrība „Siera klubs” ir gan Latgales Kulinārā mantojuma centra, gan Eiropas Kulinārā tīkla biedrs, tāpēc mūsu darba grupa – 7 cilvēki viesojās Andrupenē, daloties pieredzē ar savām idejām un gūstot jaunas.
Kad bija izanalizēts aizvadītais darba gads, biedrības vadītāja Tatjana Kozačuka klātesošos informēja, ar ko saistošs un interesants varētu būt jaunais periods.
Pēc tam sarunas turpinājās pie bagātīgi klāta galda, - Latgales viesmīlība visiem ir zināma: baudījām Andrupenes lauku sētas biezputru, marinētus gliemežus, medījumu gaļu, sierus, speķi un rupjmaizi, kliņģerus, pīrāgus, riekstiņus, rozītes…
Laiks aizsteidzās ātri, pa piesnigušajiem Latgales ceļiem atgriezāmies Rīgā, pārrunājot redzēto un dzirdēto.

 

Attēlā: sēž no labās uz kreiso: Vita Strautiņa (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pasniedzēja), Tatjana Kozačuka (biedrības „Latgales Kulinārā mantojuma centrs” vadītāja), Ausma Štāle (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pasniedzēja), Livija Brūvere (VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” pasniedzēja), stāv no labās uz kreiso: Silva Ozoliņa (VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” direktore), Ilze Ločmane (VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” direktora vietniece), Vanda Davidanova (biedrības „Siera klubs” valdes priekšsēdētāja), Dace Šēna (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pasniedzēja).

 
atp