Pirmo reizi Latvijā
                    četru reģionu konkurss, kas veltīts Latvijas simtgadei,
„TAUTISKIE RAKSTI SIERA, BIEZPIENA UN MAIZES GARDUMĀ”

Dziedot vien izdziedāju
Visu darba nedēļiņu:
Izdziedāju maizes klaipu,
Savu piena bunduliņu.

nolikums  
                                       
Biedrība „Siera klubs” un „Latvijas Maiznieku biedrība” sadarbībā ar Skrundas novada domi, Valmieras pilsētas pašvaldību un Valmieras kultūras centru, pašvaldības aģentūru "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs",  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Kultūra”, Eiropas Parlamenta deputāti Ivetu Griguli, kā arī ar Latvijas piena pārstrādes un maizes ražošanas
uzņēmumiem organizē no Latvijā ražotiem produktiem
konkursu „ TAUTISKIE RAKSTI SIERA, BIEZPIENA UN MAIZES GARDUMĀ”.

1.Konkursa mērķis:
1.1. popularizēt Latvijā ražoto piena produktu un maizes ēšanas tradīcijas;
1.2. izstrādāt jaunas vai uzlabot esošās piena produktu un maizes svētku gardumu receptes (tortes, ruletes, cepumi, sacepumi u.c.), kuru sastāvā izmantots Latvijā ražotais siers, biezpiens, saldais un skābais krējums un citi piena produkti un Latvijā ceptās maizes, kā arī citi saderīgi produkti;
1.3. garduma noformējumā (dekorējot virsmu, izvēloties izstrādājuma formu) ietvert latvisko rakstu un krāsu elementus;
1.3. garduma pasniegšanu svētku galdā veidot jaunā kvalitātē, kur savijas senie raksti, tautas folklora un mūsu tautas kultūras mantojums;
1.4. pilnveidot savu prasmi un zināšanas, popularizēt novadu godu saimnieču,  kulināru, maiznieku - konditoru un mājsaimnieču pieredzi un tradīcijas
1.5. iesaistīt un sadarboties ar mācību iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem, Latvisko tradīciju turpinātājiem nākotnē.
2. Konkursa dalībnieki:
2.1. piedalīties konkursā aicināta jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vēlas parādīt savu prasmi gatavojot konkursa meistardarbu.


3. Konkursa norise:
3.1. konkurss norisinās četros posmos
3.1.1.Kurzemē: 2017. gada 6. maijā, Skrundā (pilsētas svētkos),
3.1.2. Vidzemē: 2017. gada 29. jūlijā, Valmierā (pilsētas svētkos),
3.1.3. Latgalē: 2017. gada 5. augustā, Rēzeknē (pilsētas svētkos),
3.1.4. Zemgalē: 2017. gada 26. augustā Jelgavā (Piena, maizes un medus svētkos). 

4.Pieteikums konkursam:
4.1. pieteikums konkursam jāraksta brīvā formā un jānosūta uz e-pastu: sieraklubs@inbox.lv
vismaz  7  dienas pirms konkursa katrā novadā.

5. Konkursa uzdevumi:
5.1. katrs konkursa dalībnieks ierodas uz konkursa norises vietu:
5.1.1 ar mājās gatavotu siera, biezpiena un maizes gardumu svētku galdam, kura svars ir 4 (četri) kilogrami un sastāvā obligāti izmantoti siers vai biezpiens un maize, pārējie produkti – pēc izvēles
5.1.2. un izstrādātu, noformētu produkta receptūru 
5.2. 60 (sešdesmit) minūtes pirms konkursa sākuma dalībnieks iesniedz savu meistardarbu žūrijas
komisijas sekretariātā;
5.3. piereģistrējas žūrijas sekretariātā, norādot sava meistardarba nosaukumu  
5.4. konkursa laikā katrs dalībnieks prezentē savu sagatavoto (izcepto, vārīto u.c.) gardumu (prezentācijas kārtas numuru nosaka pēc katra dalībnieka piereģistrēšanās secības).
Pēc prezentācijas OBLIGĀTI žūrijai iesniedz receptūru – aprakstu.

6.Konkursa noteikumi:
6.1. meistardarba gatavošanā  obligāti jāizmanto Latvijā ražoti – piena produkti un maize pēc izvēles;
6.2. kā meistardarba papildinājumu drīkst izmantot  jebkuru citu Latvijā ražotu produktu;

7. Visām izmantotajām sastāvdaļām jābūt lietojamām uzturā. Ideālā variantā izmantot dabīgās garšvielas un krāsvielas.

8.Konkursa vērtēšanas kritēriji:
8.1. tautisko rakstu siermaizes vērtē žūrijas komisija:


N.p.k.

Kritēriji

Punkti

1

Idejas oriģinalitāte

0 - 20

2

Noformējums/oriģinalitāte/kompozīcija

0 - 30

3

Garša

0 - 20

4

Receptūra

0 - 10

5

Prezentācija

0 - 20

 

KOPĀ

0 - 100

8.2. konkursa laikā meistardarbus vērtē arī skatītāji, piešķirot Simpātiju balvu.

9. Konkursa žūrijas komisija:
9.1. konkursam iesniegtos meistardarbus vērtē 5 žūrijas komisijas dalībnieki;
9.2. žūrijas komisijas vadītājs (-a) visos reģionos ir nemainīgs;
9.3. žūrijas komisijas sastāvs (4 cilvēki ) katrā reģionā tiks veidots atsevišķi katra reģiona ietvaros.

10. Apbalvošana:
10.1. konkursu 1.vietas ieguvējs saņem dāvanā 3 (trīs) dienu apmaksātu iepazīšanās braucienu uz Briseli un Eiropas Parlamentu, kā arī balvu EUR 50.00 (piecdesmit) vērtībā un diplomu;
10.2. konkursu 2.vietas ieguvējs saņem dāvanā 3 (trīs) dienu apmaksātu iepazīšanās braucienu uz Briseli un Eiropas Parlamentu, kā arī balvu EUR 40.00 (četrdesmit) vērtībā  un diplomu;
10.3. konkursu 3.vietas ieguvējs saņem dāvanā 3 (trīs) dienu apmaksātu iepazīšanās braucienu uz Briseli un Eiropas Parlamentu, kā arī balvu EUR 30.00 (trīsdesmit) vērtībā un diplomu;
10.4. konkursu „Skatītāju simpātija” saņem dāvanu karti 80.00 (astoņdesmit eiro) vērtībā un diplomu;
10.5. pārējie konkursanti saņem balvas un pateicības par piedalīšanos konkursā;
10.6. žūrija ir tiesīga piešķirt papildus balvu par nomināciju „Pārsteigums”.

11. Papildus informācija:
11.1.konkursa nolikums tiek publiskots biedrības „Siera klubs” un „Latvijas Maiznieku biedrības” mājaslapā www.sieraklubs.lv un www.maizniekubiedriba.lv un www.facebook.com/Sieraklubs/ www.facebook.com/LatvijasMaizniekuBiedriba/
11.2. Skrundas, Rēzeknes, Valmieras, Jelgavas kultūras iestāžu mājaslapās un pašvaldību laikrakstos.
11.3. papildus informācija: biedrība „Siera klubs”, mob.tālrunis 29487375 un ‘’Latvijas Maiznieku biedrība’’, mob.tālrunis 26191106

12. Konkursu atbalsta:
Konkursa ģenerālsponsors Eiropas Parlamenta deputāte IVETA GRIGULE
* biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome",
* Skrundas novada dome,
* Valmieras pilsētas pašvaldība un Valmieras Kultūras centrs,
* pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs",
* Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”,
* AS „Smiltenes piens”,
* AS „Jaunpils pienotava”,
* AS „Talsu piensaimnieks”,
* SIA „ELPA”,
* PKS „Straupe”,
* PLPKS „Dundaga”
* SIA „Lāči”,
* SIA „Dona”,
* SIA „Saldus maiznieks”,
* SIA N. Bomja maiznīca „Lielezers”,
* AS „Rīgas Dzirnavnieks”,
* AS „Interbaltija AG”,
* SIA "Puratos Latvia",

Informatīvi atbalsta:
laikraksti "Kurzemnieks", "Saldus Zeme", "Kurzemes Vārds", "Talsu Vēstis", "Ziemeļlatvija", "Liesma", "Dzirkstele", "Alūksnes Ziņas", "Malienas Ziņas", "Stars", "Auseklis", "Druva", "Rēzeknes Vēstis", "Ezerzeme", "Zemgale", "Jelgavas Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Tukuma Neatkarīgās Ziņas", "Vidzemes TV", "Skrundas TV", Latgales Reģionālā TV, žurnāls ’’Praktiskais Latvietis’’.

Biedrības „Siera klubs” valdes priekšsēdētāja  Valda Davidanova

„Latvijas Maiznieku biedrības” valdes priekšsēdētājs Kārlis Zemešs

atp