IESKATS PAVEIKTAJĀ ... IESKATS  
 
Par Zemkopības ministrijas un ES līdzfinansēto projektu
„Mārketinga komunikāciju programma sieram un citiem piena produktiem”

2008. gadā biedrība „Siera klubs” uzrakstīja projektu „Mārketinga komunikāciju programma sieram un citiem piena produktiem”.
Zemkopības ministrija projektu apstiprināja un nosūtīja uz Eiropas Komisiju, un 2009. gada jūlijā saņēmām pozitīvu atbildi.
Programma sāka darboties no 2009. gada 15. decembra un ilgs 3 gadus.
Projektā ar savu līdzfinansējumu (20 %) ir iesaistījušies 10 piena pārstrādes uzņēmumi:
AS „Rīgas piena kombināts”,
AS „Latgales piens”,
AS „Tukuma piens”,
AS „Smiltenes piens”,
AS „Trikātas siers”,
SIA „Mālpils piensaimnieks”,
SIA „ELPA”,
PKS „Straupe”,
SIA „EDAKS”,
PLPKS „Dundaga”

Programmas realizācija nodrošinās patērētāju informācijas līmeņa un izpratnes par piena produktu kā vērtīgu un augsti kvalitatīvu pārtikas produktu paaugstināšanos. Šis fakts savukārt veicinās produktu atpazīstamību un pieprasījuma palielināšanos ES iekšējā tirgū. Līdz ar to var prognozēt, ka Programma nenoliedzami dos pozitīvu ieguldījumu siera un piena produktu
patēriņa pieaugumā uz 1 iedzīvotāju.
Ir pamats cerēt, ka pieaugot piena produktu patēriņam, veselīgs dzīves veids kļūs par Latvijas iedzīvotāju neatņemamu dzīves sastāvdaļu, bet ar kalciju bagātie piena produkti būs ikdienas un svētku maltīšu sastāvdaļa. Vēlreiz šīs vienkāršās patiesības par siera un piena produktu vērtīgumu atgādinās šīs Programmas realizācija
.

Programmas mērķi
- palielināt siera un citu piena produktu patēriņu, it īpaši veicināt patēriņu jaunatnes vidū;
- iepazīstināt Latvijas patērētājus ar līdz šim mazāk pazīstamo ES valstīs ražoto daudzveidīgo siera un citu piena produktu klāstu;
- vairot uzticību siera un citu piena produktu veidiem;
- iedrošināt patērētāju izvēlēties arvien jaunas siera šķirnes un jaunus citus piena produktu veidus;
- uzlabot siera un dažādu citu piena produktu tēlu sabiedrības un konkrētu mērķa auditoriju uztverē, uzsverot produktu vērtīgās īpašības un dabiskumu;
- galarezultātā palielināt siera un citu piena produktu ražošanas pieaugumu, aktīvāk turpināt sortimenta daudzveidošanu.
Lai veiksmīgi īstenotu Programmas mērķa uzstādījumus, to balstījām uz:
Informācijas daudzveidīgumu – piedāvājums atrast efektīvākos informācijas kanālus katrai Programmas tēmai – klasiskajā reklāmā, sabiedriskajās attiecībās, akcijās, degustācijās u.c. pasākumos.
Laika plānošanu ar skolu, t.i., jauniešu auditoriju tiks aktīvāk un plašāk strādāts rudenī, ziemā un pavasarī, kad šī mērķa auditorija ir tendēta vairāk rūpēties par veselīgu uzturu, tāpēc ir gatavāka uztvert Programmas vēstījumu. Šim laikam tiks piemēroti Programmas svarīgākie notikumi skolās.
Pēctecību un aktualizāciju, ņemot vērā, ka siera un citu piena produktu veicināšanas akcijām pasaulē ir ilga vēsture un senas tradīcijas, izmantosim šo produktu personifikāciju, kas tiks veidoti kā mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi, komunikācija internetā, degustāciju laikā. Programmas ietvaros izveidosim eiropiena un eirosiera tēlu, kas piedalīsies pasākumos un sevi pieteiks kā ar
„spēka un enerģijas lādiņu” īpašībām apveltīti. Informācija tiks pasniegta mūsdienīgā valodā un izpildījumā, papildinot to ar jaunākajiem dietologu atzinumiem un informāciju par piena un siera ražošanas prasībām ES.
Iesaistīšanu darbībā – Programmas akcents tiks likts uz mērķa auditorijas iesaistīšanu reālā izzinošā darbībā – lielveikalu prezentāciju laikā, bērnu konkursos, skolās.
Konkurenci, ņemot vērā to, ka mūsdienu tirgū piena, siera un citu piena produktu reklāma konkurē ar vieglo uzkodu un atspirdzinošo dzērienu reklāmām, ko raksturo krāsainība, atraktivitāte, ērts pielietojums.
ES noskaņojumu – tā kā šī Programma būs atgādinājums ES realizētajai politikai un tās atbalsta aktivitātēm kopumā, uzsverot, ka, ja tiek izpildītas ES kvalitātes prasības piena, siera un citu 19 piena produktu ražošanā, tad to realizācija var tikt veicināta ar ES atbalstu, tādejādi Programmas realizācija pozitīvi ietekmēs sabiedrības atbalstu Eiropas Savienībai kopumā.
Vienotu vadmotīvu, jo visas Programmas aktivitātes vieno kopīgs grafiskais stils un vadmotīvs, „Kamēr ir siers, kamēr ir piens, pasaulē tu neesi viens”!
Programmas stratēģija
Programmā ir plānoti sekojoši galvenie pasākumi:
• Siera un piena produktu popularizēšana medijos – TV, radio, rakstītā presē.
• Siera un piena produktu popularizēšana un degustācijas skolās un veikalos.
• Semināru organizēšana viedokļu veidotājiem.
• Izglītojošas filmas filmēšana bērniem un pusaudžiem.
• Siera un piena svētku organizēšana.
• Informatīvo un reklāmas materiālu gatavošana (bukleti, izdales materiāli u.t.t.).
Kā redzams, Programmā plānoti daudzveidīgi pasākumi, lai visi paziņojumi un tēmas varētu tikt piedāvāti mērķauditorijai pa iespējami pilnvērtīgāko informācijas kanālu.
Realizējot Programmas stratēģiju būs iespējams:
- visu programmu veidot kā cilvēkiem interesantu un izglītojošu, viegli uztveramu, iztēli veicinošu, atmiņā paliekošu un mudinošu pašiem iesaistīties un pārbaudīt tās piedāvāto;
- veidot siera un citu piena produktu noderību pierādošos pasākumus, uzstādot konkrētus uzdevumus informēt lietotājus par piena produktu spektra pozitīvo ietekmi uz organismu, vērtēt piena produktu svarīgākās īpašības, kas tiek attīstītas konkrētas mērķauditorijas ieguvumu līmenī;
- izskaidrojot piena, siera un citu piena produktu augsto uzturvērtību un nozīmi cilvēka uzturā, radīt pievienoto vērtību piena, siera un citu piena produktu kā pārtikas produktu publiskajam tēlam tā patērētāju mērķauditorijās,
- veicināt mērķauditoriju apzināt piena, siera un citu piena produktu izmantojamības spektru gan ikdienas uzturā, gan kā svētku mielasta sastāvdaļu;
- mērķauditoriju līmenī izskaidrot piena produktu cenu veidošanos, atklājot gatavošanas procesu, to sasaistot ar vēstures ziņām un parādot mūsdienu modernās tehnoloģijas;
- veidot ekspertu – dietologu, ģimenes ārstu, pārtikas tehnologu, pavāru u.c. lēmumu pieņēmēju izpratni un pozitīvu viedokli par piena produktu un siera kā pārtikas produktu labajām īpašībām un iegūt ekspertu atbalstu tālākajā komunikācijā ar mērķauditoriju;
- iepazīstināt Latvijas patērētājus ar daudzveidīgo ES valstīs ražoto piena un siera klāstu;
- atbalstīt citus mārketinga mix instrumentus, radot sinerģiju kopējā Programmas komunikācijas plūsmā.
Programmas stratēģijas veiksmīga īstenošana balstīta uz mērķa grupu sadalījumu:
1. bērni un pusaudži, it īpaši meitenes vecumā no 8 līdz 13 gadiem,
2. sievietes dažādās vecuma grupās,
3. vecāka gada gājuma cilvēki.
Visas grupas ir uzskatāmas par piena produktu pastāvīgiem lietotājiem, kaut gan katrai mērķa grupai ir savi lietošanas iemesli un paradumi, kurus Programmas gaitā vēl izteiktāk un pārliecinošāk pamatos un pierādīs.
Izvēlētās mērķauditorijas grupas praktiski veido Latvijas patērētāju kopumu:
– Latvijas veikalos ir nopērkama daudzveidīga piena, siera un citu piena produktu palete, arī piena produkti ar samazinātu tauku daudzumu, tāpēc ikkatrs var izvēlēties sev tīkamāko;
– iespējams piena produktu lietojams svaigā veidā un ēdienu pagatavošanā;
– piena produktu daudzveidība piedāvā plašu cenu spektru, kas pozitīvi ietekmē šo produktu izvēli par labu citiem produktiem;
– bez tam, pienam, sieram un citiem piena produktiem ir specifiska, tieši
mērķauditorijas vecuma grupām īpaši labvēlīga uzturvērtība.
Programmas īstenošanā ir aizvadīti divi ceturkšņi. Ieplānotie pasākumi ir realizēti. Sācies trešais ceturksnis, kad mūsu galvenais uzdevums – izveidot TV klipu un noorganizēt semināru viedokļu veidotājiem.