Biedrība „Siera klubs”

2002.gada 15.janvārī ar kopsapulces lēmumu tika nodibināta sabiedriska organizācija „Siera klubs” 2002. gada 26. februārī SO „Siera klubs” reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas numurs 000806538. 2005.gada 20.aprīlī veikta reģistrācija: nosaukums – biedrība „Siera klubs”. Biedrības „Siera klubs” augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kopsapulču starplaikā gan lēmējinstitūcija, gan izpildinstitūcija ir valde 7 (septiņu) cilvēku sastāvā. Valdes priekšsēdētāja ir Vanda Davidanova, ievēlēta 2002. gada 15. janvāra kopsapulcē, pārvēlēta jau četras reizes. Biedrība „Siera klubs” ir Latvijas populārākā un senākā produkta – siera – ražotājus un patērētājus vienojoša, demokrātiska, sabiedriska, nacionāla organizācija, kura veidota pēc brīvprātības principa. Biedrībā „Siera klubs” darbojas 62 biedri. Biedrība „Siera klubs” sadarbojas ar daudzām iestādēm un organizācijām, piemēram, biedrībām „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”, „Preiļu rajona partnerība” u.c. . Biedrība „Siera klubs” ir īstenojusi lielus projektus un vairojusi piena pārstrādes uzņēmumu un to ražoto produktu popularizēšanu, līdz ar to pieprasījumu patērētāju vidū.

.

Kontakti: Biedrība 'Siera klubs", Reģ.nr. 40008065382, valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova, mob.29487375, e-pasts sieraklubs@inbox.lv
 

Valde

Vanda Davidanova - valdes priekšsēdētāja
Valdes locekļi

Ilze Bogdanova - AS "Smiltenes piens" valdes priekšsēdētāja
Imants Balodis - PKS "Straupe" valdes priekšsēdētājs
Juris Lubāns - ZS "Juri" Ipašniks
Ilze Brante - PIKC "Ogres tehnikums" direktore
Ilze Ločmane - PIKC "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" direktore
Aivars Varņeckis - ZS "Ēmužas" īpašnieks un šefpavārs.

 
„Siera kluba” darbības mērķi un uzdevumi
Kluba darbības mērķis ir apvienot siera ražotājus, realizētājus, kulinārijas un pavārmākslas lietpratējus un cienītājus, lai iedzīvotāju vidū popularizētu un veicinātu siera patērēšanu un galda kultūru, kā arī novērtētu siera kā veselīga produkta nozīmi.
 
Kluba darbības uzdevumi ir:
* veicināt un popularizēt siera un tā ēdienu pavārmākslas un kulinārijas attīstību;
* veicināt un popularizēt augstu galda kultūru, baudot sieru un siera ēdienus;
* veicināt un popularizēt veselīgu dzīves veidu sadarbībā ar ģimenes ārstiem un diētas ārstiem, uzsverot siera kā veselīga produkta nozīmi dažāda vecuma cilvēkiem;
* apkopot un izplatīt informāciju par sieru un tā ēdienu gatavošanu un pasniegšanu;
* apkopot un izplatīt informāciju par maizes, augļu un citu produktu lietošanas izpratni saistībā ar sieru;
* apkopot un izplatīt informāciju par vīnu, alus un citu vieglu alkoholisku un bezalkoholisku dzērienu lietošanas izpratni ar sieru un tā ēdieniem;
* veicināt siera ēdienu pavārmākslas apgūšanu attiecīgās izglītības iestādēs;
* organizēt lietderīgas tikšanās kluba biedriem un interesentiem Latvijas siera ražotnēs, rīkot pasākumus siera popularizēšanai;
* organizēt sieru, vīnu un alus degustācijas, kā arī sieru izstādes – pārdošanas;
* organizēt lekcijas un apmācības kursus siera pavārmākslā;
* popularizēt Kluba darbības mērķus publiskos pasākumos un masu informācijas līdzekļos;
* veicināt veikala atvēršanu kurā siera ražotāji pārdotu savus ražotos sierus;
* veikt izdevējdarbību, izdevumos iekļaujot zinošu speciālistu izsmeļošas konsultācijas, komentārus un skaidrojumus par sieriem, to nozīmi veselībā;
* pētīt un apkopot siera ražošanas vēsturi, tradīcijas un ticējumus saistībā ar sieru;
* uzturēt sakarus ar līdzīgām organizācijām citās Eiropas valstīs.

 

Izdotās grāmatas un citi izdevumi

  1. Jāņu siers, 2004.
  2. Četri gadalaiki ar sieru, 2005.
  3. Pasakas piena glāzē, 2007.
  4. Siers novēl labu apetīti, 2009
  5. Siera tērpu kalendārs, 2008.
  6. Siera kalendārs, 2004.
 

 

 
     

Praktiskie žurnāli, autore V.Davidanova, izdeva AS „Lauku Avīze”

  Siera avīze, 2003.
  Piena labumi , 2005
  Piens un tā produkti, 2016