Biedrība 'Siera klubs"
Reģ.nr. 40008065382
Valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova
mob.29487375
e-pasts: sieraklubs@inbox.lv