ES līdzfinansētās Programmas „Mārketinga komunikāciju programma sieram un citiem piena produktiem” 2011. gada 2. ceturksnī īstenotie pasākumi

Preses rakstu sagatavošana
Pēc Programmas vajadzēja sagatavot 3 trīs) preses rakstus par sieru un citiem piena produktiem, taču tika sagatavoti 6 (seši)  preses raksti. Ņemot vērā 2010. gada pieredzi, ka preses raksti bija apjomā lieli un bagāti ar informāciju, lai palielinātu iespēju biežāk uzrunāt lasītājus, Programmas īstenotāji preses rakstu apjomu dalīja uz pusēm, tā palielinot to skaitu, bet plānoto informāciju sniedza konkrētākā veidā.
Četri preses raksti sagatavoti laikrakstam un divi raksti – žurnālam. Sagatavots fotomateriāls – produktu fotogrāfijas.
Preses rakstos izmantoti 19 (deviņpadsmit) ekspertu viedokļi.
Ievērots Programmas mērķauditorijas sadalījums pēc vecuma, līdz ar to pēc interesēm:
*raksts „Katru dienu – piens” adresēts gan bērniem un jauniešiem, gan pusmūža cilvēkiem un vecumā,
*raksti „Siers – karalisks produkts” un „Piena produkti šķīvī ar zelta maliņu” paplašinās sieviešu auditorijas zināšanas: kā piena produktus izmantot ēdienu gatavošanā, kopumā palielinot to patēriņu ģimenēs,
*raksts „Veselības un garšas mācībstunda par sieru” adresēts visiem tiem, kuriem svarīga laba pašsajūta, veidojot daudzveidīgu siera ēdienkarti,
*rakstos „Baltais piens – biezpiens” un „Baltais skābeklis – jogurts” likts uzsvars, cik šie produkti svarīgi bērnu un jauniešu auditorijai, protams – arī citā vecumā.
Ievērota tēmu sadale: 2 (divi) raksti par sieru, 1 (viens) par biezpienu, 1 (viens) par skābpiena dzērieniem, 2 (divi) par sieru un piena produktiem kopumā.
Raksti veidoti, lai būtu viegli un saprotami uztverami lasītājiem. Par sieru un citiem piena produktiem sniegtā informācija ir pozitīva, daudzveidīga un interesanta, un tā paplašina cilvēku zināšanas gan par Latvijā, gan citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ražotajiem produktiem. Raksti iedrošina un mudina patērētājus uzturā drošai lietot arvien vairāk sieru un citus piena produktus.
Informatīvo bukletu  sagatavošana
Atkārtoti izdots informatīvais buklets „Piena produkti – spēkpilna dzīve”. Bukleta tirāža – 4500 eksemplāru. Bukletos ievietota informācija par ES dalībvalstīs ražotajiem sieriem, to raksturojums, apraksts par kulinārajām īpašībām, atgādinājums par nozīmi veselīgam dzīvesveidam, kā arī plašs recepšu klāsts par to, kā sieru, biezpienu, jogurtu, kefīru, krējumu izmantot ēdienu gatavošanā.
Bukleti izdalīti degustāciju laikā veikalos, tā pastiprinot degustāciju vērtību un pircēju interesi par piena produktiem, viņus izglītojot un mudinot iegādāties gan sieru, gan biezpienu, gan skābpiena dzērienus.
„Degustācijas veikalos”
Pēc Programmas bija paredzēts organizēt 10 (desmit)  degustācijas. Līdzekļi ļāva degustāciju skaitu palielināt par 2 (divām),  līdz ar to notika 12 (divpadsmit)  degustācijas piena produktu sortimenta ziņā lielākajos un pircēju skaita ziņā visvairāk apmeklētākos lielveikalos „RIMI” tīklā gan Rīgā, gan citās lielākajās pilsētās.
Iepazīstoties ar izvēlētā tirdzniecības tīkla pircēju skaita izpētes datiem, degustācijas organizētas piektdienās, sestdienās un svētdienās, kad pircēju skaits maksimālais. Degustācijas apmeklēja apmēram 12 tūkstoši dažāda vecuma cilvēku.
Katrā degustācijā piedāvāti vairāk nekā 40 (četrdesmit) dažādi produktu veidi.

Programmā uzstādītie uzdevumi, organizējot degustācijas, izpildīti
*degustāciju produkti ES valstīs ražotie sieri, piens, jogurts, biezpiens, krējums,
*katras degustācijas ilgums 4 (četras)  stundas, degustācijās piedalījās 2 (divi) degustāciju vadītāji ar skaidrojošu, pozitīvu informāciju par piena, siera un citu piena produktu izmantošanu un nozīmi,
*veikalos degustācijās tika izdalīti informatīvi materiāli – bukleti „Piena produkti – spēkpilna dzīve”.

Izglītojošas filmas filmēšana jauniešiem.
Pēc Programmas vajadzēja filmēt filmu skolas vecuma bērniem, bet Programmas īstenotāji ieteica auditoriju paplašināt: filmēt filmu skolas vecuma jauniešiem vecumā no 10 līdz 20 gadiem, lai filma nebūtu pārāk bērnišķīga, lai to ar interesi skatītos vecāka gājuma skolēni, lai tā pildītu Programmas mērķi – informētu par siera un citu piena produktu nozīmi patērētāju dzīvē un lai jaunieši filmā piedāvāto informāciju saprastu, novērtētu un pieņemtu tālākai dzīvei.
Filmai uzrakstīts interesants scenārijs, dots pievilcīgs, intriģējošs nosaukums „Piena deja”. Filma uzfilmēta un samontēta. Eksperti to noskatījušies, izanalizējuši un snieguši savus komentārus un ieteikumus.
Tā kā filma būs vajadzīga Programmas 4. ceturksnī, kad notiks pasākums „Degustācijas skolās”, un pirms degustācijām rādīs šo filmu, filmēšanas grupa saņēma ieteikumu esošo materiālu papildināt.

Programmas 3.ceturkšņa pasākumi:

*sagatavot 12 (divpadsmit) „Piena un siera ziņas” un pašreklāmu Latvijas Radio 2, kā arī 3 (trīs)  konkursus;
*nodrošināt raidlaiku 12 (divpadsmit) „Piena un siera ziņām” un 36 (trīsdesmit sešām) pašreklāmām Latvijas Radio 2, kā arī 3 (trīs)  konkursiem;
*sagatavot 4 (četrus) preses rakstus;
*organizēt svētkus „Piena produktu balle”,
*papildināt filmu „Piena deja”.