Seminārs Madonā

2013. gada 9.aprīlī Madonā biedrība „Siera klubs”, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  un AS „Lazdonas piensaimnieks” organizēja semināru „Piena ražošanas un pārstrādes nozare mūsdienās un nākotnē”.
Seminārā piedalījās vairāk nekā 50 klausītāji, galvenokārt zemnieki, kuri nodarbojas ar piena lopkopību.
Lekciju „Investīcijas piena nozarē plānošanas periodā - 2014. – 2020. gadi” lasīja ZM Lauku attīstības un atbalsta vecākā referente Ņina Rakstiņa. Par piena kvotām izsmeļoši skaidroja LOSP Piena grupas vadītāja Ligita Silaraupa. Par piena produktu nozīmi veselībā stāstīja biedrības „Siera klubs” vadītāja Vanda Davidanova. Tika izanalizēti arī citi semināra dalībniekus interesējoši jautājumi.
Semināra otrā daļa bija dažādu siera ēdienu degustācija, kurus sagatavoja restorāna „Elements” šefpavāre Ināra Liepiņa. Ēdienu gatavošanā I.Liepiņa izmantoja AS „Lazdonas piensaimnieks” ražotos sierus un citus piena produktus.