ILUSTRĀCIJU KONKURSS

NOLIKUMS MsWord formātā

  NOLIKUMS

  • ilustrāciju tehniskā un profesionālā kvalitāte;
  • darba vēstījuma emocionālais spēks;

  1.Vispārējais apraksts un mērķis

   • Biedrība “Siera klubs” (biedrība) sadarbībā ar Ogres tehnikumu (tehnikums) izsludina ilustrāciju konkursu tēmā “Saule brauca Jāņu sieru lūkoties”, lai veicinātu jauniešu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas unikālo produktu „Jāņu siers”, par tā gatavošanu, ēdieniem un kulināro mantojumu. Siers ar nosaukumu “Jāņu siers” ir iekļauts Eiropas Savienības Garantēto tradicionālo īpatnību (GTĪ) reģistrā un ir unikāls Latvijas produkts.
   • Konkursa ietvaros profesionālo izglītības iestāžu, dizaina un mākslas vidusskolu audzēkņi ir aicināti dalīties savos personīgajos stāstos caur ilustrācijām attēlojot tēmu “Saule brauca Jāņu sieru lūkoties”, radot brīvas interpretācijas un savas asociācijas par siera radīšanas un baudīšanas procesu, krāsām, garšām, tekstūrām, formām, tradīcijām.
   • Konkursā audzēkņi tiek aicināti iesūtīt ilustrāciju darbus jebkurā brīvā radošā tehnikā. Darbam jābūt noformētam uz stingras pamatnes, A3 izmēra formātā horizontāli vai vertikāli), gatavam eksponēšanai. Darbs jāiesūta arī digitālā formātā (JPG, PNG) armanda.auzina@ovt.lv .

  3.Konkursa dalībnieki

   •    Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas, kā arī pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu, dizaina un mākslas vidusskolu audzēkņi no 1.-4.kursam.

  4.Konkursa norises laiks un kārtība

   • Konkurss notiek no 2024.gada 1.februāra un līdz 2024.gada 2.aprīlim
   • Konkursa ietvaros tiks veidota ceļojošā izstāde.
   • Konkursa ietvaros izvēlētie darbi tiks iekļauti grāmatā “Jāņu siers III izdevums”.

  5.Darbu iesniegšanas kārtība.

   • Konkursa darbi atbilstošā formātā jāiesniedz līdz 2024.gada 2.aprīlim plkst.15.00, iesniedzot personīgi Ogres tehnikumā 218.kabinetā vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs 2024.gada 2.aprīlis) uz adresi - Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001.
   • Kopā ar ilustrācijas darbu jāiesūta digitālā formātā (JPG, PNG) un darba apraksts (līdz 100 vārdi ) norādot kontaktinformāciju par autoru - vārds, uzvārds, izglītības iestāde, apgūstamā profesija, kurss, e-pasts, telefona nr., atbilstoši pielikumam Nr.1.
   • Darbi, kas tiks iesniegti pēc 2024.gada 2.aprīļa netiks virzīti tālākai vērtēšanai.
   • Konkursam iesniegtie darbi, kuri saņems apbalvojumi tiks nodoti biedrības ”Siera klubs” rīcībā.

  6.Konkursa darbu vērtēšana

   • Konkursa darbus vērtēs žūrija, kuras sastāvā darbosies dizaina un mākslas profesionāļi, nozares uzņēmēji un biedrības “Siera klubs” pārstāvji.
   • Žūrija konkursa darbus vērtēs līdz 2014.gada 10.aprīlim.
   • Žūrija izvēlēsies konkursa tēmai atbilstošākos darbus, kas tiks iekļauti ceļojošajā izstādē un iekļaus grāmatā “Jāņu siers III izdevums”.
   • Konkursa organizētāji nodrošina darbu autoru anonimitāti konkursa darbu izvērtēšanas procesā.
   • Konkursam iesniegtie darbi netiks izdalīti pēc izvēlētās darba tehnikas, visi darbi tiks vērtēti kopā.
   • Konkursa darbu vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt arī veicināšanas balvas.
   • Vērtēšanas kritēriji:
   • ilustrāciju interpretācija atbilstoši tēmai;

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................