* Divi semināri „Veselība, labs izskats, harmonija – ar Latvijas sieriem un citiem produktiem” pavāriem, tehnikumu profesionālo priekšmetu skolotājām, viesu māju saimniecēm u.c:
- pirmā tēma “Vēl nebaudītais ar biezpienu, ēdienu un šķīvju dizains, veselīgā konditoreja, traifli”,
- otrā tēma  “Zuši salikumā ar sieru un citiem piena produktiem”.
* Semināru cikls (5 semināri)  „Meistara diena” topošajiem pavāriem, pavāru palīgiem,  konditoriem, katrā seminārā piedalās līdz 80 (astoņdesmit) semināristi.
* Latvijas sieru popularizēšana (prezentācijas, degustācijas) ES valstīs tehnikumu realizēto projektu ietvaros „Siera klubs” atbalsta ar produktiem , kuri ārzemēs tiek reklamēti.
* Piedalīšanās un atbalsts Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) organizētajā Starptautiskajā profesionāļu konkursā 29. – 30. martā  “Learn, Know, Do, Can, Show” (degustācijas, produkti ēdienos, darbs žūrijā).
* Piedalīšanās un atbalsts Baltijas valstu profesionālo prasmju konkursam “Baltic VET Skills”, RTRIT 22. – 23.02. (produkti ēdienu gatavošanai).
* Atbalsts Baltijas valstu profesionālās izglītības 28. sporta spēlēm Ogres tehnikumā (atklāšanā-degustācija).
*Dalība starptautiskā pasākumā “Skillman International Forum (SIF) Prasmju planēta” Ogres tehnikumā 26.septembrī, ES Aizsargāto Latvijas īpašo produktu popularizēšana, reportāža “Latvijas Avīzē”, filma - 6 min.
* SIA „Bianca” apmeklējums (Mozzarellu ražotne) 04.10.
* Izbraukuma seminārs Carnikavā „Carnikavas karalis - nēģis” 09.10.
* AS „Talsu piensaimnieks” apmeklējums  12.12.
* Brauciens kopā ar zemkopības ministru A.Krauzi uz PKS „Straupe” 27.12.

DEGUSTĀCIJU ORGANIZĒŠANA

* Siera un siera uzkodu degustācija Zemkopības ministrijā (50 personām, 11.01.).
* Siera degustācija Latgalē Kulinārā mantojuma centra saietā (40 personām, 19.01.).
* Siera un siera uzkodu degustācija Ogres tehnikumā LLKC seminārā (100 personām, 03.02.).
* Sieru un siera uzkodu prezentācija un degustācija Kuldīgas TTT Republikāniskajā latviešu valodas skolotāju konferencē (70 personām, 17.03.).
* Pieredzes brauciens pie  Rušonas pagasta siera ražotāja ZS „Juri”.
* Pieredzes brauciens pie „Malevss” (Sierštelle) jauno siera fabriku Ikšķilē.
* Pieredzes brauciens uz Jaunpils pienotavu (50 uzņēmēju apmeklējums).
* Sieru un siera uzkodu degustācija kopā ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu “Profesiju dienā” Kandavā 17.05.
* Siera konditorejas meistarklase Smiltenes tehnikumā 25.aprīlī,
* Gada lielākais pasākums - svētki ”Latvijas novadu Siera diena”  Jelgavā 26. augustā . Piedalījās zemkopības ministrs Didzis Šmits. piena pārstrādes uzņēmumiem pasniedza atzinības balvas par labu darbu,
* Medus un siera svētki Vecbebros 9.septembrī,
* Medus un siera brokastis Ogres tehnikumā 30.novembrī (piedalījās zemkopības ministrs Armands Krauze), īpaša prezentācija “Latvijas sieram”,
* Siera degustācija 45 personām Ogres tehnikumā 01.decembrī Latvijas politiski Represēto apvienības dažādu nodaļu pārstāvjiem,
* Mācību un pieredzes brauciens Ogres tehnikuma jauniešiem uz  „Jaunpils pienotava”.
* Sadarbība ar medijiem (laikrakstiem, žurnāliem, TV, Latvijas Radio).

* Sadarbība ar  Eiropas Reģionālā kulinārā mantojuma tīklu Zviedrijā un biedrību “Latgales Kulinārā mantojuma centrs”:
- Jāņu siera un citu kulinārā mantojuma produktu (baltais biezpiena siers, biezpiens, rūgušpiens)  popularizēšanas pasākumi – degustācijas, lekcijas,
- Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla Latvijas nodaļu biedru konference Skillman International Forum Prasmju Planēta” (organizē Ogres tehnikums, atbalsta “Siera klubs”) seno produktu un ēdienu popularizēšanai, piedalīsies kolēģi no 70 valstīm,
- Kulinārā mantojuma recepšu apzināšana un vākšana visos reģionos, iesaistot tehnikumu audzēkņus,
- Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla ideju popularizēšana, iesaistot tīklā jaunus biedrus (iestājās “Lazdonas piensaimnieks”),

* Latvijas kulinārā mantojuma produktu un ēdienu gatavošanas  meistarklašu iekļaušana semināru „Meistara diena” programmās, degustācijas nodrošinājums.

* Biedrības „Siera klubs” mājas lapas www.sieraklubs.lv uzturēšana un regulāra, papildināšana.
* Biedrības „Siera klubs” FACEBOOK  profila lapas uzturēšana un regulāra papildināšana (mums ir vairāk nekā 10 tūkst. sekotāju).