2023.gadā pasākumu provizoriskais plāns

* Semināri (2 semināri) „Veselība, labs izskats, harmonija – ar Latvijas sieriem un citiem produktiem” pavāriem, tehnikumu profesionālo priekšmetu skolotājām, viesu māju saimniecēm u.c:
- pirmā tēma “Alūksnes zuši un sieri”,
- otrā tēma  “Uzkodās - siers, biezpiens un citi piena produkti”.
* Semināru cikls (5 semināri)  „Meistara diena” topošajiem pavāriem, pavāru palīgiem,  konditoriem, katrā seminārā piedalās līdz 80 (astoņdesmit) semināristi.
* Latvijas sieru popularizēšana (prezentācijas, degustācijas) ES valstīs tehnikumu projektu ietvaros „Siera klubs” atbalsta ar produktiem , kuri tiek reklamēti.
* Piedalīšanās un atbalsts Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) organizētajā “Starptautiskajā profesiju konkursā”.
Piedalīšanās un atbalsts Baltijas valstu profesionālo prasmju konkursam “Baltic VET Skills”, RTRIT 22. – 23.02.
* 21.aprīlī Smiltenes tehnikumā meistarklase pieaugušajiem "Siers sāļajās un saldajās uzkodās"

Degustāciju organizēšana
* Siera un siera uzkodu degustācija Zemkopības ministrijā (50 personām, 11.01.).
* Siera degustācija Latgalē Kulinārā mantojuma centra saietā (40 personām, 19.01.).
* Siera un siera uzkodu degustācija Ogres tehnikumā LLKC seminārā (100 personām, 03.02.).
* Sieru un siera uzkodu prezentācija Kuldīgas TTT Republikāniskajā latviešu valodas skolotāju konferencē (70 personām, 17.03.).
* Siera un uzkodu degustācija Kuldīgas TTT Vislatvijas Bioloģijas skolotāju seminārā (40 personām, 22.04.).
* Degustācija kopā ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu “Profesiju dienā” Kandavā 17.05.
* Degustācija Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma struktūrvienībā Saulaines profesionālajā skolā “Profesiju dienā”.
* Piedalīties Ogres tehnikuma mācību programmu īstenošanas vietas – Rankas profesionālās vidusskolas jubilejas svinībās (kopā ar Rankas pienu).

* Svētki ”Latvijas novadu Siera diena”  Jelgavā .
* Mācību un pieredzes 2 (divu) dienu brauciens „Latvijas produktu garša Kurzemē”.
* Mācību un pieredzes brauciens jauniešiem uz  piena pārstrādes uzņēmumiem.
* Sadarbība ar medijiem (laikrakstiem, žurnāliem, TV, Latvijas Radio).

* Sadarbība ar  Eiropas Reģionālā kulinārā mantojuma tīklu Zviedrijā un biedrību “Latgales Kulinārā mantojuma centrs”:
- Jāņu siera un citu kulinārā mantojuma produktu (baltais biezpiena siers, biezpiens, rūgušpiens)  popularizēšanas pasākumi – degustācijas, lekcijas,
- Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla Latvijas nodaļas biedru konference (organizē Ogres tehnikums, atbalsta “Siera klubs”) seno produktu un ēdienu popularizēšanai, piedalīsies kolēģi no ES valstīm,
- dokumentālās filmas, kas būs jaunajai paaudzei mācību materiāls, uzņemšana par  Jaunpils pienotavas biezpiena ražošanu,
- Kulinārā mantojuma recepšu apzināšana un vākšana visos reģionos, iesaistot tehnikumu audzēkņus,
- Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla ideju popularizēšana, iesaistot tīklā jaunus biedrus (gatavojas iestāties “Lazdonas piensaimnieks”),
- Kulinārā mantojuma pieredzes un mācību 3 (trīs)  dienu brauciens uz Vāciju.     
* Latvijas kulinārā mantojuma produktu un ēdienu gatavošanas  meistarklašu iekļaušana semināru „Meistara diena” programmās, degustācijas nodrošinājums.

* Biedrības „Siera klubs” mājas lapas www.sieraklubs.lv uzturēšana un regulāra, papildināšana.
* Biedrības „Siera klubs” FACEBOOK  profila lapas uzturēšana un regulāra papildināšana (mums ir vairāk nekā 10 tūkst. sekotāju).

* Eiropas Savienības Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautā produkta „Jāņu siers”   reklamēšanas pasākumi:
- konference par Latvijas īpašajiem produktiem,
- pieredzes brauciens uz Austriju,
- degustāciju organizēšana,
- konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem “Latvijai - mans Jāņu siers”.
- dokumentālas filmas uzņemšana par PKS “Straupe” ražoto Jāņu sieru, ēdieniem ar šo sieru,
- sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Jāņu siera un dažādu ēdienu, kuros izmanto Jāņu sieru, popularizēšanas pasākumi „Novadu garša” pasākumos.
- publicitātes par Jāņu sieru nodrošināšana laikrakstā „Latvijas Avīze”, “Praktiskais Latvietis”, „Siera kluba” facebook profila lapā un mājas lapā.

 

 
...............................................................................................................................................................................................................................................................