* Semināru cikls (5 semināri) „Veselība, labs izskats, harmonija – ar Latvijas produktiem” pavāriem, viesu māju saimniecēm, profesionālo mācību iestāžu ēdināšanas  pakalpojumu skolotājām.
* Semināru cikls (6 semināri)  „Meistara diena” topošajiem pavāriem un konditoriem profesionālās izglītības sistēmas tehnikumos un skolās.
* Dokumentālās filmas „Mūžīgais piens” prezentēšanas pasākumi un semināri par jaunākajām sieru šķirnēm (arī degustācijas) Smiltenes tehnikumā, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā un Aizkraukles profesionālajā vidusskolā.
* Lekcijas par sieriem, sieru degustācijas organizēšana Zinātņu Akadēmijā.
* Četri reģionālie konkursi par godu Latvijas simtgadei „Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei”(piedalījās 64 konkursanti (Skrundā, Cēsīs, Rēzeknē, Jelgavā – pilsētu svētku ietvaros).
* Eiropas Savienības Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautā produkta – Jāņu siers reklamēšanas pasākumi:
- dokumentālās filmas „100 recepšu Latvijas simtgadei. Jāņu siers. Baltais biezpiena siers. Knapsieriņi” uzņemšana,
- dokumentālās filmas „Jaunpils pienotavas Jāņu siers” uzņemšana,
- Jāņu siera popularizēšanas pasākumi Ogres tehnikumā (brokastis ar sieru, Jāņu siera un citu siera šķirņu medus saderība),
- Jāņu siera un citu siera šķirņu degustācijas organizēšana Vecbebros pasākumā „RADI,  RĀDI, RAIDI” (pasākumā piedalījās jaunieši no Itālijas).
* Svētki ”Latvijas novadu Siera diena”  Rēzeknē 4. augustā .
* Piedalīšanās pasākumā „Lauki ienāk pilsētā”, sieru un siera ēdienu degustācijas.
* Konkursa „Latvijas govju parāde” organizēšana un izstāžu organizēšana Ogres tehnikumā, Zemkopības ministrijā, svētkos  „Latvijas novadu Siera diena” Rēzeknē 4. augustā un pasākumā „Lauki ienāk pilsētā” Rīgā, Krastmalā 8. septembrī.
* Piedalīties un popularizēt un starptautiskos pasākumos Latvijā ražotos sierus:
- Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Biškopības pētniecības simpozijā (janvāris),
- Tartu uzņēmēju 2 dienu seminārā „Igaunijas un Latvijas sieri” (aprīlis).
- Vispasaules Jumiķu kongresa dalībniekiem sieru degustācijas (decembris),
- 25 valstu pasākumā „Eiropas Ziemassvētki” sieru un citu piena produktu izmantošana meistarklasēs un „Eiropas bufetes” galdā (decembris).
* Sadarbībā ar „Vidzemes TV” filmu „100 recepšu – Latvijas simtgadei” filmēšana par „Siera kluba” biedriem:
- Latgales kulinārais mantojums,
- Vidzemes ēdieni no biezpiena, gatavo Silva Ozoliņa,
- Inese Survilo un Latgales kulinārā mantojuma tradīcijas.   
* Sadarbība ar medijiem (žurnāliem „Saimnieks”, Praktiskais Latvietis”, laikrakstiem „Latvijas Avīze”, „Ziemeļlatvija”, „Auseklis”, „Kurzemnieks”, „Latgales Laiks”, „Rēzeknes Ziņas”, „Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, „Vidzemes TV”, „Latgales reģionālā televīzija”, „Talsu televīzija”,  „Skrundas TV”, „STV Studija”, „Latvijas TV 4. studija”, ziņu portāliem ).
* Sadarbība ar biedrību “Latgales Kulinārā mantojuma centrs”:
- Kulinārā mantojuma recepšu apzināšana un vākšana visos reģionos, iesaistot profesionālā tīkla skolu un tehnikumu audzēkņus,
- pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju,
- Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla ideju popularizēšana, iesaistot tīklā jaunus biedrus.
* Biedrības „Siera klubs” mājas lapas www.sieraklubs.lv uzturēšana un regulāra, papildināšana.
* Biedrības „Siera klubs” FACEBOOK  profila lapas uzturēšana un regulāra papildināšana.