Godā ceļ Latgales senos ēdienus

 

 

"Līvānu novada Gardēžu klubiņš", kuru vada Inara Ivanova, nosvinējis 10 gadu skaisto jubileju. Pasākums notika Turku pagastā. Ciemiņu jeb gostu bija daudz: gan no Jersikas, Līksnas, Vārkavas novada Arendoles. Piedalījās arī „Siera klubs” vadītāja Vanda Davidanova, jo "Gardēžu" dāmas ir neiztrūkstošas dalībnieces dažādos „Siera klubs” pasākumos. Tautas dziesmas, senie šlāgeri, dejas, meistarklases, pat teātra izrāde, -tas viss kuplināja brīnišķīgo pēcpusdienu. Un tad - mielasts, kuru bija sarūpējušas pašas "Gardēžu klubiņa" dalībnieces. Kā jau Latgale - galdi no labumiem lūza! Lai Inārai un viņas meitenēm pietiek spēka un ideju, arī vēlēšanās un izturības darboties, bagātināt Latgales ēdienu un recepšu pūru, to kuplināt un spodrināt.

...............................................................................................................................................................................................................................................................