Biedrības „Siera klubs” paveiktais 2016. gadā

 

* Praktiskā žurnāla „Piens un tā labumi” uzrakstīšana un kopā ar izdevniecību AS „Lauku Avīze” izdošana.
Prezentācijas pasākumi izstāžu zālē „Ķīpsala”.
* Grāmatas „Piena pasaku kamoliņš” sagatavošana un izdošana.
Grāmatas prezentācijas pasākumi vispārizglītojošās skolās.
* Pasākums Krāslavā ar biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs”.
* Semināru cikls „Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana” jeb „Veselība, labs izskats, enerģija kopā ar uzturu” (5 semināri)
- iepazīšanās ar cieto sieru ražošanu Latvijā, kā arī jaunie puscietie sieri;
- iepazīšanās ar sieru „Mozzarella” daudzveidību Latvijā, kā arī ar ES reģistros iekļautajiem Latvijas īpašajiem produktiem;
- iepazīšanās ar bezlaktozes piena produktiem, kā arī ar krēmsieriem;
- uztura kultūra un mode, kā arī jaunās tendences uzkodu gatavošanā
ar sieru;
- izbraukuma seminārs uz AS „Limbažu siers”.
* Jauno pavāru un viesmīļu konkursu atbalstīšana.
* Pasākums Valmierā „Garša. Meistars. Māksla”: siera gleznu retrospekciju gatavošana.
* „Lauku ceļotājs” bukletam „Gardā siera ceļš” tekstu sagatavošana un konsultāciju sniegšana.
* Dalība reģionālo laikrakstu žurnālistu preses konferencē, ko organizēja Zemkopības ministrija. Sieru degustācijas organizēšana.
* Svētki „Latvijas novadu Siera diena” Valmierā.
Siera tērpu skate.
* Četri reģionālie konkursi biezpiena popularizēšanai „Biezpiens un maize uz svētku galda” Skrundas, Smiltenes, Rēzeknes pilsētu svētku ietvaros un Jelgavā Piena, maizes un medus svētku ietvaros.
* Pasākums konkursa uzvarētājām Zemkopības ministrijā.
* Uzvarētājām 3 dienu apmaksāts brauciens uz Briseli.
* Konkurss tehnikumu un profesionālo vidusskolu audzēkņiem Ventspilī „Mans lepnums – mans īpašais siers” (piedalījās 22 jaunieši).
* Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, uz Hījumā salu.
* Seši semināri topošajiem pavāriem un konditoriem „Meistara diena” (piedalījās vairāk nekā 600 jauniešu):
- Smiltenes tehnikumā,
- Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā,
- Ventspils tehnikumā,
- Valmieras tehnikumā,
- Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā,
- Ogres tehnikumā.
* Sieru degustāciju organizēšana sabiedriskajā centrā „Jaunlazdas”.
* Pasākums Rucavā kopā ar Rucavas sievām – jubilārēm. 
* Sieru (kopā ar medu)  degustācija Vecbebros 150 biškopjiem.
* Sieru degustāciju organizēšana „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes” biedriem.
* Sieru popularizēšanas pasākums Ventspilī „Kur dzīvo siers?”
* TV sižeti un filmas
- par Kazdangas siera ražotni,
- par AS „Smiltenes piens”,
- divi sižeti par siera siešanas konkursu Ventspilī,
- „100 receptes – siers”,
- „100 receptes – Preiļi”,
- „100 receptes – Dagdas kulināre Marija Aleksejeva",
- par Jāņu sieru,
- 3 sižeti par reģionālajiem biezpiena un maizes gardumu konkursiem
Skrundā, Smiltenē un Rēzeknē,
- par svētkiem „Latvijas novadu Siera diena”,
- par pasākumu „Kur dzīvo siers?”
- 4 sižeti par semināriem „Meistara diena” Smiltenes, Ventspils,
Valmieras un Ogres tehnikumos.
* Mājas lapas www.sieraklubs.lv uzturēšana un papildināšana.
* Sadarbība ar biedrībām „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”,
„Latgales Kulinārā mantojuma centrs”,
„Līvānu novada gardēži”,
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju centrs”.

Par mums rakstīja:
AS „Latvijas Avīze” (2 materiāli), žurnāls „Praktiskais Latvietis”(5), „Vesti” (1), „Saimnieks”(1).

Publikācijas reģionālajos laikrakstos „Ventas Balss” (3), „Kurzemnieks” (3), „Ziemeļlatvija (6),  „Staburags” (3), „Zemgale” (2), „Auseklis” (2), „Kursas Laiks” (2), „Kurzemes Vārds” (2), „Stars” (1), „Novadnieks” (2), „Ezerzeme” (2), „Talsu Vēstis” (1), „Rēzeknes Vēstis” (2), „Latgales Laiks” (1), „Druva” (1), „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” (3), „Saldus Zeme” (2), „Zemgales Ziņas” (1), „Liesma” (5).

Piezīme: daudzi mūsu biedri arī ir organizējuši pasākumus sieru popularizēšanai neatkarīgi no „Siera kluba”.