2015.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Semināru cikls (5 semināri) „Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana” pavāriem, viesu māju saimniecēm, skolotājām.
* Semināru cikls (6 semināri) „Meistara diena” profesionālajās vidusskolās un tehnikumos topošajiem pavāriem.
* Konkurss jauniešiem „Mans lepnums – mans Jāņu siers”(norises vieta – Ventspils tehnikums).
* Vislatvijas konkurss vispārizglītojošo un mākslas skolu audzēkņiem „Piena pasaku kamoliņš”.
* Semināri par sieru un citiem piena produktiem sabiedriskajā centrā „Jaunlazdas”.
* Četri reģionālie konkursi Kurzemē - Skrundā, Vidzemē - Smiltenē, Latgalē - Aglonā un Zemgalē - Jelgavā „Svētku siera un maizes sāļā torte”.
* Svētki „Latvijas novadu Siera diena” Kuldīgā.
* Trīs preses konferences žurnālistiem
* Vislatvijas jauno pavāru konkursa "Profesionālis 2015" atbalstīšana.
* Pieredzes apmaiņas brauciens pie Čehijas piena pārstrādes uzņēmumiem.
* Piedalīšanās Dižmāras tirgū Talsos 15. augustā (tirgus devīze „Ripo rituli deviņos pakalnos).
* Ekskursija uz Latgali (Viļāni – Lubāna ezers – Rēzekne – Mākoņkalns – Lielais liepu kalns – Rāznas ezers, 2 dienas).
* Sieru degustāciju organizēšana.
* Sadarbība ar medijiem.
* Biedrības „Siera klubs” mājas lapas www.sieraklubs.lv uzturēšana un papildināšana.

 

atp