Novadu konkurss “Siera un maizes svētku sāļā torte” Aglonā

GALERIJA

4. jūlijā biedrība „Siera klubs” un „Latvijas Maiznieku biedrība” sadarbībā ar Aglonas novada domi organizēja Latgales reģiona konkursu „Siera un maizes svētku sāļā torte”. Konkursā piedalījās 12 tortu gatavotājas no Ludzas, Dagdas, Vārkavas, Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem.
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, AS „Rīgas dzirnavnieks” maizniekmmeistars Edgars Grāvītis cildināja visas konkursantes:
„Katra dalībniece bija ļoti centusies un gatavojusies, tortes bija gaumīgi, ļoti rūpīgi un interesanti noformētas, katrai – sava specifiska garša, tāpēc žūrijai darbs nebija viegls. Kopumā vērtējot, Latgales reģiona konkursantu meistarība ir slavējama – tā bija pārsteidzoši augstā līmenī. Sāļās tortes ir sarežģītāk gatavot, jo ir grūti atrast dažādu produktu labu saderību. Latgales meistarēm tas izdevās.”
Konkursā piedalījās gan pieredzes bagātas tortu cepējas, gan jaunietes. Arī viens zēns. Tas nozīmē, ka mums aug čakla un sevi parādīt un pierādīt griboša paaudze.

1.vietu ieguva Svetlana Vidžupe no Dagdas. Torte „Vasaras sonāte”, izmantots Lazdonas „Baltais biezpiena siers” un „Talsu ritulis, zaļais”. Viņai – dāvanu karte EUR 150.00 vērtībā.

Tortes RECEPTE

2.vietu ieguva Ināra Liepiņa no Preiļiem. Torte „Laimes mirklis”, izmantots Mālpils siers, Lazdonas „Baltais biezpiena siers” un „Talsu ritulis, sarkanais”.  Viņai – dāvanu karte EUR 100.00 vērtībā.

Tortes RECEPTE

3.vietu ieguva Mārīte un Kristīne Lipskas no Ludzas. Torte „Makšķernieka prieks”, izmantots „Talsu ritulis, zaļais”. Viņām – dāvanu karte EUR 70.00 vērtībā.

Tortes RECEPTE

4.un 5.vieta Valērijas Sobiļas torte „Jūras dāvana” (Aglonas novads)

 

4.un 5.vieta un skatītāju simpātija Ilonas Nikolajevas torte „Jumītis”(Riebiņu novads)

Tortes RECEPTE

6.vietu ieguva Viktorija Sobiļa no Aglonas novada, torte „Iedvesma”

Inese Plivda no Vārkavas novada (torte „Raibais sapnis”)

Alīda Sadovska no Aglonas novada (torte „Tuncis  zaļumballē”)

Inga Maļķeviča no Dagdas (torte „Sāksim balli”)

Jeļena Sobiļa no Aglonas novada (torte „Fantāzija”)

Broņislava Gavare no Vārkavas novada (torte „Rudzu prieks”)

Dāvids Stremjanovs no Aglonas novada (torte „Pļaviņa”)

1.vietu ieguva Svetlana Vidžupe no Dagdas. Torte „Vasaras sonāte”, izmantots Lazdonas „Baltais biezpiena siers” un „Talsu ritulis, zaļais”. Viņai – dāvanu karte EUR 150.00 vērtībā.
2.vietu ieguva Ināra Liepiņa no Preiļiem. Torte „Laimes mirklis”, izmantots Mālpils siers, Lazdonas „Baltais biezpiena siers” un „Talsu ritulis, sarkanais”.  Viņai – dāvanu karte EUR 100.00 vērtībā.
3.vietu ieguva Mārīte un Kristīne Lipskas no Ludzas. Torte „Makšķernieka prieks”, izmantots „Talsu ritulis, zaļais”. Viņām – dāvanu karte EUR 70.00 vērtībā.
Dāvanu kartes pasniedza Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, bet diplomus – biedrības „Siera klubs” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova.
4.un 5.vietu dalīja Valērijas Sobiļas torte „Jūras dāvana” (Aglonas novads) un Ilonas Nikolajevas torte „Jumītis”(Riebiņu novads). Viktorija izmantoja „Talsu riutuli, zaļo” un Kazdangas sieru ar dillēm, bet Ilona  - Lazdonas „Balto biezpiena sieru” un Kazdangas sieru ar pētersīļiem.
6.vietu ieguva Viktorija Sobiļa no Aglonas novada, torte „Iedvesma”, izmantots „Talsu ritulis, zaļais” un Kazdangas siers ar dillēm.
Par skatītāju simpātiju, saņemot īpašu balvu, kļuva torte „Jumītis”, kuru gatavoja Ilona Nikolajeva.
Garšīgas un skaistas tortes prezentēja Inese Plivda no Vārkavas novada (torte „Raibais sapnis”), Alīda Sadovska no Aglonas novada (torte „Tuncis  zaļumballē”), Inga Maļķeviča no Dagdas (torte „Sāksim balli”), Jeļena Sobiļa no Aglonas novada (torte „Fantāzija”), Broņislava Gavare no Vārkavas novada (torte „Rudzu prieks”) un Dāvids Stremjanovs no Aglonas novada (torte „Pļaviņa”).
Prieks par Sobiļu ģimeni – mammu Jeļenu un meitām Viktoriju un Valēriju. Viņas konkursā ieradās katra ar savu izgatavotu torti.
Visi konkursanti saņēma balvas no AS „Rīgas dzirnavnieks”, SIA „Puratos Latvia”, AS „Interbaltija AG”, specbalvas no „Latvijas Maiznieku biedrības” un „Siera kluba”.
Kopumā tortēs visvairāk izmantots AS „Lazdonas piensaimnieks” ražotais „Baltais biezpiena siers”, AS „Talsu piensaimnieks” ražotie „Talsu ritulis, zaļais”, „Talsu ritulis, sarkanais” un  SIA „ELPA” ražotie Kazdangas sieri.
Konkursantēm vislabāk patikusi „Lāču” īstā rupjmaize, „Lāču” burkānsaldskābmaize, „Donas” rudzu un saldskābmaize, tāpēc tās ieliktas daudzās tortē. Tika izmantotas arī pašu ceptās maizes kārtas.
Biedrības „Siera klubs” vadītājas V.Davidanovas secinājums:
„Konkursantes bija daudz strādājušas, nepieļāva iepriekšējo konkursu dalībnieču kļūdas, - tas liels prieks. Visu konkursa laiku mūs priecēja un laiku īsināja Aglonas Kultūras centra ansamblis „Dziedkopa”, dziedot skanīgas dziesmas. Gribu teikt paldies viesu mājas „Upenīte” saimniecei Inesei Survilo par gādību sekmīgai konkursa norisei. Noslēgumā – visjaunākais konkursa dalībnieks Dāvids Stremjanovs mums visiem veltīja savu dziesmiņu, - paldies!”

                                                ŽŪRIJA

Edgars Grāvītis,  AS „Rīgas dzirnavnieks” maizniekmeistars, žūrijas komisijas priekšsēdētājs

Gunta Guka, "Latvijas Maiznieku biedrības" izpilddirektore

Tatjana Komare, Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste,

Solvita Meļņikova, AS „Interbaltija AG” mārketinga vadītāja

Lidija Lubāne, ZS „Juri” īpašniece un siera meistare

 

 

GALERIJA
atp