"Siera kluba" divu biedru vērtīga tikšanās

Ogres tehnikuma pedagogi posās braucienam pa Vidzemi.
"Siera klubs" ieteica iepazīties ar PKS"Straupe" darbību un veselīgajiem, gardajiem produktiem. PKS"Straupe" valdes priekšsēdētājs Imants Balodis piekrita uzņemt ciemiņus.
10.janvārī šī tikšanās - seminārs notika.
"Siera kluba" valde arī citām profesionālajām vidusskolām iesaka apmeklēt piena produktu ražotnes."Redzētais būs zināšanu papildināšana, ko pedagogi varēs izmantot savā darbā", uzskata biedrības vadītāja V.Davidanova.

Ogres Tehnikums rīkoja semināru Straupes pienotavā
10.janvārī notika Ogres tehnikuma (OT) izbraukuma pedagoģiskās padomes sēde – pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Audzēkņu darba vidē balstītu mācību nodrošinājums Vidzemes pašvaldību ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos".
OT pedagogi devās uz piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību (PKS) "Straupe", lai iepazītos ar uzņēmuma vēsturi, struktūru, ražošanas procesu un attīstību.
PKS „Straupe” ieņem stabilas pozīcijas Latvijas tirgū un ar savu nevainojamo reputāciju ir lieliska prakses vieta topošajiem speciālistiem. 
Sarunās ar uzņēmuma vadību panākta vienošanās par prakses iespējām OT audzēkņiem. Uzņēmumos varētu praktizēties ne tikai Ēdināšanas pakalpojumu, pārtikas ražošanas un viesmīlības nodaļas, bet arī Dizaina un tūrisma nodaļas audzēkņi, jo uzņēmums ir arī tūrisma maršrutos iekļauts objekts.
PKS "Straupe" valdes priekšsēdētājs Imants Balodis izrādīja interesi arī par iespējām sadarboties ar topošajiem interjera dizaineriem, jo uzņēmumā nesen atvērta semināru telpa, kur uzņemt viesus un rīkot degustācijas. Lai semināru telpa iegūtu atbilstīgu izskatu, tās interjera veidošanā nepieciešams iesaistīt speciālistus, kādus sagatavo Ogres tehnikums. 

Starp citu, Ogres tehnikuma pedagogi bija pirmie viesi jaunajās semināru telpās, pirmo reizi uzņēmuma vēsturē tika sarīkota arī produktu degustācija. Īpaša uzmanība tika ierādīta sieram, jo viens no semināra tematiem bija "Siers kā tūrisma produkts Latvijas atpazīstamības veicināšanai Eiropā". Siera popularizēšana notika sadarbībā ar biedrību "Siera klubs", jo gan PKS "Straupe", gan Ogres tehnikums ir šā kluba biedri.

OT pedagogi semināra gaitā ieguva daudz jaunas informācijas, atziņu un ierosmes turpmākajam darbam ar audzēkņiem. "Šis seminārs un iepazīšanās ar uzņēmumu rosināja vest uz šejieni ekskursijā arī audzēkņus, lai viņi savām acīm varētu pārliecināties, cik Latvijā ir uzņēmīgi cilvēki, un aicināt jauniešus domāt un virzīties uz izcilību, veidojot pašiem savu biznesu,” atklāj OT metodiķe vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomā Daiga Zvirbule.

1

2

5