PIENA PASAKU KAMOLIŅŠ

KONKURSS!

Biedrība „Siera klubs”  izsludina Latvijas skolu audzēkņiem pasaku un zīmējumu konkursu
„PIENA PASAKU KAMOLIŅŠ”.

2007. gadā notika līdzīgs konkurss, un rezultāts ir paliekošs: mēs joprojām varam pārlapot un lasīt brīnišķīgu – sirsnīgu un mīļu grāmatu „PASAKAS PIENA GLĀZĒ”. Pašu bērnu rakstītu un pašu bērnu ilustrētu. Grāmatā, kurā ir 144 lappuses, nopublicētas 176 pasakas un 73 zīmējumi (kopumā konkursam bija iesūtītas vairāk nekā 400 pasakas).
Izmantojot pasakas, Latvijas Radio bija sagatavojusi raidījumu ciklu bērniem, kas izskanēja visā Latvijā.
Ir pagājuši astoņi gadi, autori izauguši – mācās vidusskolu pēdējās klasēs, studē augstskolās, varbūt jau paši audzina bērnus... Bet „Siera klubs” turpina strādāt un popularizēt produktus, kuri „nāk” no piena glāzes: sieru, biezpienu, jogurtu, sviestu un citus piena labumus, kas tik svarīgi veselībai.
Aug jauna paaudze, zinoša un aktīva, bet joprojām liela sapņotāja un fantazētāja. Un „Siera klubs” vēlas ar jums tikties! Tikties pasakās un zīmējumos! Protams, jaunrades darbiņu varoņi būs piens un tā produkti: tie ceļos, iekļūs pārsteidzošos piedzīvojumos, mīlēs, skums, cīnīsies pret ļaunumu, uzvarēs... Daļa audzēkņu gan rakstīs, gan zīmēs, daļa – tikai rakstīs, daļa – tikai zīmēs. Tātad varat īstenot visus šos trīs variantus. Jūs kārtējo reizi kopumā pierādīsiet, ka piens un no tā gatavotie labumi ir garšīgākie un vajadzīgi mūsu galdā. „Siera klubs” zina, ka konkursa norisē liels darbs būs jāiegulda skolotājām. Mēs ļoti ceram uz sadarbību, un jau iepriekš sakām PALDIES.
PIENA PASAKU KAMOLIŅU
tīsim līdz 2015. gada 12. maijam.
Pasakas un zīmējumus drīkstat sūtīt elektroniski, e-pasts: sieraklubs@inbox.lv. Varat sūtīt pa pastu: biedrība „Siera klubs”, J.Pliekšāna iela 98 – 39, Jūrmala, LV-2015.
Arī pārējie piegādes veidi pieņemami (piemēram, skolotājas var atvest uz Rīgu), bet tad gan iepriekš piezvaniet, mob. 29487375.
Kas notiks tālāk? „Siera kluba” darba grupa izlasīs un izvērtēs visus uzrakstītos darbiņus, izskatīs zīmējumus.
Tos audzēkņus, kuri PIENA PASAKU KAMOLIŅĀ būs ietinuši visinteresantākās pasakas un skaistākos zīmējumus, maija nogalē aicināsim uz pasākumu, VELTĪTU JUMS, Rīgā. Solām sagatavot jauku un garšīgu programmu.
Un kas notiks tālāk? „Siera klubs” centīsies izdot turpinājumu grāmatai „PASAKAS PIENA GLĀZĒ”. Tā būs grāmata „PIENA PASAKU KAMOLIŅŠ”. Tā būs visskaistākā dāvana Jums katram un Jūsu skolai. Ar lepnumu atkal sacīsim: Latvijas bērnu rakstīta, Latvijas bērnu zīmēta.

Piezīme: lūgums konkursam iesūtīt apkopotus darbiņus skolas un klases vārdā nevis katram audzēknim individuāli. Obligāti uz darbiņa jānorāda autora vārds, uzvārds, skola.
Ja pasakas būs rokrakstā, lūgums – labi salasāmā.