"Gāliņciema" komanda {vidū kapteine Inta Belte} ar torti "Gāliņciema peļu prieks"