„SIERA SALDĀ TORTE” Aglonā

 
1.vietas ieguvēja Ilona Nikolajeva, torte "Pēterdienas siera ritulis ozola vainagā"
Tortes recepte
2. vietas ieguvēja Inesa Plivda, torte "Divpadsmit mēneši"
Tortes recepte
 
3. vietas ieguvējs Genādijs Dorožko, torte "Minnija"
Tortes recepte
 
Skatītāju simpātijas balvas saņēmēja, cepēja Alda Sadovska, torte "Vasaras sapnis"
Tortes recepte

 

Bronislava Gavare, torte "Bone"
Dāvids Stremjanovs, torte "Dāvida pļava"
Inga Maļkeviča, torte "Līgaiši"
 
Ilze Kupča, torte "Vecmāmiņas uzdevums"
Ērika Križanovska torte "AGLONA"
 
Regīna Topko, torte "Aglonas lepnums"
Sergejs Germans, torte "Saldā vasara"
Svetlana Vidžupe, torte "Pie omītes"
Inese Reine, torte "Gotiņa"
BILŽU GALERIJA
atp