Biedrība „SIERA KLUBS”
Gada pārskats par periodu no 2013. gada 1.janvāra līdz 31.decembrim
_______________________________________________________________

Vadības ziņojums

2002. gada 15. janvārī ar kopsapulces lēmumu tika nodibināta sabiedriska organizācija „Siera klubs”. 2002. gada 26. februārī SO „Siera klubs” reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas numurs 000806538. 2005. gada 20. aprīlī veikta reģistrācija: nosaukums – biedrība „Siera klubs”. Biedrības „Siera klubs” juridiskā adrese: Pliekšāna iela 98 – 39, Jūrmala, LV-2015.
Biedrības „Siera klubs” augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kopsapulču starplaikā gan lēmējinstitūcija, gan izpildinstitūcija ir valde 7 (septiņu) cilvēku sastāvā. Valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova ievēlēta 2002. gada 15. janvāra kopsapulcē un ik pēc diviem gadiem pārvēlēta.
Biedrība „Siera klubs” ir Latvijas populārākā un senākā produkta – siera – ražotājus un patērētājus vienojoša, demokrātiska, sabiedriska, nacionāla organizācija, kura veidota pēc brīvprātības principa. Biedrībā „Siera klubs” darbojas 53 biedri: 14 juridiskas un 39 fiziskas personas. 2013. gadā uzņemts 1 biedrs.
Biedrība „Siera klubs” sadarbojas ar daudzām iestādēm un organizācijām. No 2002. gada 18.decembra biedrība līdzdarbojas Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē. 2008. gadā biedrība kļuva „Preiļu rajona partnerība” biedrs. 2013. gadā uzsākta sadarbība ar Latvijas Maiznieku biedrību.
2013. gadā biedrība „Siera klubs” saskaņā ar valdes lēmumiem, ir īstenojusi dažādus projektus un vairojusi piena pārstrādes uzņēmumu un to ražoto produktu popularizēšanu, līdz ar to pieprasījumu patērētāju vidū.
2013. gadā ir saražotas 39,4 tūkst. t siera un biezpiena (2012. gadā 33,4 tūkst.t). 2013.gadā 1 iedzīvotājs ir patērējis 18,9 kg siera un biezpiena (2012.gadā – 17,2 kg). Latvijas tirgum uzsākti ražot jauni sieri: Šveices siers un „Suluguni” (SIA „Mālpils piensaimnieks”), „Smiltenes Maazdamer” (AS „Smiltenes piens”), „Karaliskais siers” un Trikātas Ķimeņu siers (AS Trikātas siers).

Svarīgākie īstenotie pasākumi 2013. gadā

* Latvijas Radio-2  „Piena un siera ziņas” (40 gab.).
* Semināru cikls (3 semināri) „Latvijas produkti – veselībai, enerģijai, labsajūtai”. Rīga. Apmeklētāju skaits – 240.
* Seminārs „Franču virtuves īpatnības, apkalpošanas kultūra, Francijā ražoto sieru degustācija”.  Jelgava. Apmeklētāju skaits – 48.
* Seminārs „Siera ēdienu recepšu izmantošanas iespēju paplašināšana Latvijas kulinārā mantojuma virtuvē”. Blome. Apmeklētāju skaits – 45.
* Seminārs „Piena ražošana un pārstrāde mūsdienās un nākotnē”. Madona. Apmeklētāju skaits – 46.
* Seminārs – dalība atvērto durvju dienā Mālpils profesionālajā vidusskolā. Mālpils. Apmeklētāju skaits – 110.
* Semināri sabiedriskajā centrā „Jaunlazdas”. Apmeklētāju skaits – 310.
* Gotiņu dārza ierīkošana pie sabiedriskā centra „Jaunlazdas” (plenērs kopā ar Preiļu mūzikas un mākslas skolu).
* Semināru cikls „Meistara diena” profesionālajās vidusskolās. (7 semināri). Apmeklētāju skaits – 640.
* Svētki „Godu saimnieču saiets”. Rīga, Mežaparks.
* Latvijas novadu Siera diena. Valmiera.
* Pasākums „Govju parāde”. Rīga.
* Piedalīšanās Mājas tortu konkursā Aglonā (Latgale).
* Piedalīšanās svētkos „Saimnieču un saimnieku svētki” (siera sējēju konkursa vērtēšana), Papē (Kurzeme).
* Sadarbība ar presi – publikācijas par sieru un citiem piena produktiem, kā arī par īstenotajiem pasākumiem (24 publikācijas centrālajos un reģionālajos izdevumos).
* Sadarbība ar reģionālo TV (Skrundas, Valmieras, Smiltenes – Stvstudija).
* Sadarbība ar Zemkopības ministriju, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Maiznieku biedrību, Latvijas Kazkopības biedrību, biedrību „Preiļu rajona partnerība” u.c.

  2014. gadā plānotie pasākumi

* Grāmatas „Veselība un harmonija ar sieru. Populārākās siera ēdienu receptes” sagatavošana un izdošana.
* Semināru cikls (5 semināri) „Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana”.
* Semināru cikls „Meistara diena” (6 semināri) profesionālajās vidusskolās.
* Semināri piena ražotājiem – zemniekiem un piena pārstrādes uzņēmumiem.
* Semināri skolu audzēkņiem par sieru sabiedriskajā centrā „Jaunlazdas”.
* Pirmo reizi Latvijā – četri reģionālie konkursi (Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Latgalē) „Siera saldā torte”.
* Konkurss mājražotājiem Ķimeņu siera gatavošanā sadarbībā ar žurnālu „Mājas Viesis”.
* Konkursu „Jaunais profesionālis pavārmākslā” atbalstīšana.
* Sieru popularizēšanas nolūkā degustācijas organizēšana Rīgā restorānu pavāriem.
* Svētki Latvijas novadu Sieru diena.
* Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Eiropas Komisijai par Jāņu sieru (lai to ierakstītu „Garantēta tradicionālā īpatnība” reģistrā).
* Piedalīšanās Gaujas plostnieku svētkos.
* Piedalīšanās pasākumos Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
* Sadarbība ar medijiem (laikrakstiem, radio, TV).
* Mājas lapas www.sieraklubs.lv  regulāra papildināšana.

 

Biedrības „Siera klubs”
valdes priekšsēdētāja                                              V.Davidanova

2014. gada 25. februārī.

atp