Tikšanās Krāslavā

Biedrības „Siera klubs” četras biedres Gunta Stepanova, Livija Brūvere, Ramona Jirgena un Vanda Davidanova 9.decembrī devās uz Krāslavu. Biedrības „Kulinārā mantojuma centrs” organizēja biedru sapulci, lai atskatītos uz paveikto 2014. gadā un plānotu pasākumus 2015. gadam.
2013. gada 6.decembrī tika nodibināta biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs”, kas pārņēma visas saistības attiecībā uz dalību Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. 2014. gadā „Siera klubs” kļuva par jaundibinātās biedrības biedru. Tā kā Latgalē dzīvo un strādā 8 (astoņi)  „Siera kluba” biedri, tad, kļūstot par „Latgales kulinārā mantojuma centrs” biedru, „Siera klubam” paveras jaunas iespējas paplašināt darbību tieši Latgalē.
9.decembrī tika runāts par dažādiem pasākumiem, ko varētu īstenot 2015. gadā. To mērķis veicināt  Latgales kulinārā mantojuma un tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, sekmējot nacionālās virtuves attīstību.
Abas biedrības ieplānoja sagatavot un izdot grāmatu „Latvijas kulinārā mantojuma pavārgrāmata”. 2004. gadā ir izdota „Latgales pavārgrāmata”, kurā kulinārā mantojuma ēdieniem ir galvenā vieta.
Diemžēl Kurzemes, Zemgales un Vidzemes kulinārā mantojuma ēdieni nav apkopoti. Tāpēc arī ideja visu četru reģionu ēdienu receptes salikt vienā grāmatā. Lai būtu līdzekļi grāmatas izdošanai, tika nolemts iesniegt projektu Kultūrkapitāla fondam, kā arī piesaistīt citus līdzekļus.
V.Davidanova ierosināja noorganizēt tikšanos ar kurzemniecēm – Rucavas sievām, jo arī viņas aktīvi darbojas sava kulinārā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Biedrības „Siera klubs” biedri vasarā varētu doties braucienā pa Latgali – pie kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem.
Notika arī „Siera kluba” izdotās grāmatas „Pavārdziesma sieram” prezentācija.

 

Uz Galeriju