Sabiedriskais centrs “JAUNLOZDAS” darbojas

Biedrība “Siera klubs” īstenojusi projektu “Sabiedriskā centra, kas nodrošinās vienādas un daudzveidīgas iespējas visām iedzīvotāju grupām, telpu ierīkošana” (LEADER). Centrs nodots ekspluatācijā 2012. gada 1. martā. Tas atrodas Vārkavas novadā. Iespēju robežās aprīkotas telpas divos stāvos. Iekārtota bērnu gatavoto “Mīļgotiņu” ekspozīcija, kurā izliktas 85 dažādas gotiņas. Iespēju robežās iekārtota centra apkārtne. Notikušas vairākas tikšanās ar iespējamiem sadarbības partneriem. Sastādīts darba plāns maijam un jūnijam.

 

   

 

 
   
       

Seminārs Vanagu pamatskolas audzēkņiem par sieru
un citiem piena produktiem

25. maijā sabiedriskajā centrā “Jaunlozdas” notika seminārs Vanagu pamatskolas audzēkņiem un pedagogoem par sieru un citiem piena produktiem.
Biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova stāstīja par siera, biezpiena un skābpiena dzērienu rašanās vēsturi, par siera iedalījumu pēc mitruma daudzuma sausnā, par siera šķirnēm Latvijā un citās ES valstīs.
Īpaša vērība tika veltīta piena produktu nozīmei bērnu un jauniešu veselībā.
Bija organizēta sieru un jogurta degustācija. Skolēni nobaudīja 12 sieru škirnes (Čedaras, Krievijas, Siera virvītes, Ķimeņu, kausēto sieru “Rasa”, Trikantāleru, Muižas sieru daudzveidīgo buķeti).
Skolēniem liels pārsteigums bija Muižas siers ar baziliku zaļā krāsā, siers “Našķis” brūnā krāsā un Muižas siers ar dzērvenēm un upenēm melnā krāsā.
V. Davidanova skolēniem ieteica sierus izgaršot kopā ar vīnogām un augļu sukādēm. Visi atzina, ka šads salikums ir ļoti garšīgs, kaut arī neparasts.
Pēc tam V. Davidanova visus aicināja apskatīt “Mīlgotiņas” un biedrības “Siera klubs” izdotos kalendārus, grāmatas, bukletus. Viņa atbildēja uz jautājumiem un informēja par turpmākajiem pasākumiem, kas notiks sabiedriskajā centrā.