Kopā ar biedrību „Vārkavas novada pensionāri”

1. jūnijā sabiedriskajā centrā „Jaunlozdas” biedrības „Vārkavas novada pensionāri” tikās ar Vandu Davidanovu. Trīs stundas aizritēja sarunās par siera šķirnēm, šā produkta svarīgumu veselībā. V. Davidanova atbildēja uz daudziem jautājumiem. Bija noorganizēta sieru degustācija. Pēc tam tika izdiskutēta tālākā abu biedrību sadarbība 2012. gadam.

„Vārkavas novada pensionāru” vadītāja Janīna Ancāne atzina, ka ir gandarīta par tikšanos, jo arī „senjoru” biedrībā darbojas aktīvi cilvēki un kopā ar „Siera klubu” varēs īstenot interesantus pasākumus.